Kostelec nad Orlicí – říjen 2009

Publikováno: 4. listopadu 2011

Podnětem pro uspořádání debaty v Kostelci nad Orlicí byla pro obec nevýhodná smlouva o pronájmu obecního pozemku. Občané kritizovali především samotný provoz recyklačního střediska, o který se ve smlouvě jednalo.

Obec z tohoto důvodu smlouvu vypověděla a nájemce hrozil žalobou na náhradu škody ve výši 59 mil. Kč. Starostka nakonec s nájemcem vyjednala dohodu o narovnání ve výši 350 000 Kč, což vyvolalo další kontroverze. TIC ve věci mj. vypracovala pro místostarostu stanovisko k ukončení dalších nevýhodných smluv. Debaty, na které byla diskutována mj. míra odpovědnosti vedení města za uzavírání nevýhodných a právně nekvalitních smluv, se zúčastnilo cca 35 občanů včetně vedení města.