Korupční příběh zaujal studenty z Bohumína

Vydáno 05. 03. 2014

Transparency International se na pozvání Gymnázia Františka Živného v Bohumíně zúčastnila 4. března 2013 besedy se studenty posledních ročníků tohoto gymnázia na téma korupce a whistleblowing.

Cílem návštěvy TI na bohumínském gymnáziu bylo nejen seznámit studenty s prací Transparency International, ale především jim přiblížit fenomén korupce na jim blízkých tématech. Případová studie, kterou studenti v průběhu setkání řešili, je vtáhla do příběhu vysokoškolského studenta, který se stal cílem korupční nabídky v souvislosti s jeho angažmá v akademickém senátu. Za pomoci studentů pak byl postupně odkryt celý příběh, poukázáno na obtížná dilemata, se kterými se v obdobné situaci studenti mohou setkat a naznačeny různé varianty řešení. Na závěr zazněl z úst analytika TI Jiřího Fialy varovný apel na studenty, že i když se přijetí drobné korupční nabídky na první pohled nemusí zdát tak zásadním selháním, je třeba si být vědom toho, že již navždy budete postiženi tímto stigmatem a stáváte se především zranitelným vůči budoucím pokusům o vydírání ze stran osob, které toto Vaše prvotní selhání budou chtít využít.

Poděkování TI patří studentům gymnázia, kteří se besedy zúčastnili, a panu řediteli PaedDr. Miroslavu Bialoňovi za pozvání a organizaci.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní věci


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.