Kontejnery pro Prahu 11

Vydáno 29. 09. 2011

Další veřejná zakázka zadávaná městskou částí Praha 11, v níž se našla TIC pochybení, se tentokrát týkala výstavby stání pro kontejnery. Během uplynulých několika měsíců se jednalo již o třetí případ této městské části, který prověřuje Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Městská část Praha 11 vypsala během letních měsíců veřejnou zakázku na výstavbu kontejnerových stání, a jakožto zadavatel zvolila pro výběr dodavatele tzv. zjednodušené podlimitní řízení, ve kterém je nutno oslovit minimálně pět uchazečů a ještě oznámení o konání řízení zveřejnit obvyklým způsobem (např. na úřední desce nebo v informačním systému o veřejných zakázkách).

Městské části však administraci této zakázky provádí společnost Veřejné zakázky, s.r.o., která oznámení zveřejnila na jí provozovaných webových stránkách s heslem chráněným přístupem. Tímto postupem byla dle názoru TIC porušena mimo jiné zásada transparentnosti, která je jedním ze stěžejních zásad celého zadávání veřejných zakázek v ČR. TIC se z tohoto důvodu opět obrátila na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby prověřil postup zadavatele. Podnět ke stažení zde.

Nutno dodat, že totožný projekt se uskutečnil pro část území Prahy 11 již v roce 2010, přičemž tehdy zadavatel podobným, dle názoru TIC nezákonným způsobem, nepostupoval.

Důležité zjištění, které dále z práce TIC plyne, je, že Městská část Praha 11 si minimálně tři zkoumané zakázky nechávala administrovat společností Veřejné zakázky, s.r.o. Práci, kterou by mělo běžně zastat několik zaměstnanců úřadu městské části, provádí externí společnost, přičemž lze předpokládat, že náklady jsou podstatně vyšší než by byly v případě platů úředníků.

Vzhledem k opakujícím se pochybením v zadávacích řízeních se popsaný postup jeví jako vysoce neefektivní a nehospodárný. Outsourcingem podobných služeb se pak jednoduše zbytečně „ujídají“ finance z veřejného rozpočtu.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.