Konference Otevírejme radnice (ale také kraje) III.

Vydáno 05. 03. 2016

Konference volně navazuje na dva předcházející ročníky věnované komunální politice.

Rajská budova VŠE

Rajská budova VŠE | zdroj: VŠE

Letos přidáváme navíc rozměr krajské politiky. Cílem konference je poskytnout odborné zázemí a zkušenosti pro zprůhlednění místní politiky a propojit nové zastupitele s více zkušenými protějšky a aktivními občany z celé ČR i experty z akademické i nevládní sféry.

 

MÍSTO KONÁNÍ:

Sobota 5. 3. 2016, VŠE v Praze (nám. W. Churchilla 4, Praha 3).

 

PROGRAM KONFERENCE:

9:00 – 9:30
Registrace při ranní kávě a neformálním rozhovoru

 

9:30 – 9:45
Uvítání a úvodní slovo

 

Vladimíra Dvořáková, Katedra politologie VŠE v Praze
Jiří Knitl, Fond Otakara Motejla

 

9:45 – 12:00 (1 hod příspěvky + 1 hod diskuse)
Dopolední panel: Kde končí obec a začíná kraj?
Je pár měsíců před krajskými volbami. Co to znamená pro obce? Jak může výsledek krajských voleb pomoci větší otevřenosti nejen krajů, ale i obcí? Čím se mohou kraje od obcí inspirovat?

 

Moderátor: Radim Bureš (Transparency International ČR)
Na úvod vysvětlí „cestu od obce ke kraji“.

 

Vztah obce a kraje – otevřené otázky – Antonín Metál (býv. ředitel odboru veřejné správy MV ČR)
Jaký je vztah obce a kraje, jaký by mohl být, jaké problémy a možnosti stojí před námi.

 

Proč se zajímat o kraj a co na kraji otevírat – Martin Kameník (Oživení)
Představení a vysvětlení 10 kategorií, ve kterých by měly být kraje otevřené vůči svým občanům.

 

Zdravý kraj – Petr Švec (Národní síť zdravých měst)
Kraje mohou napomoci aktivnímu zapojení obyvatel ve svém území a navázat systematickou spolupráci s obcemi. Příkladem mohou být aktivity Zdravých krajů a měst, spojených již od roku 1994 v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR. Základem této spolupráce je přenos dobré praxe v rámci metody místní Agenda 21 (MA21).

 

Radniční a Krajská média – Oldřich Kužílek (Otevřená společnost)
Demokratické principy v médiích veřejné služby; typy médií (periodika, TV pořady); funkce a regulace médií;
hlavní problémy a zásady v radničních a krajských médiích: Střety zájmů, pravidla.

 

12:00- 12:15
Organizační okénko k workshopům

 

12:15 – 13:15
Oběd

 

13:15 – 15:30
Odpolední workshopy

Otevřená data na krajské a obecní úrovni – vedoucí: Michal Tošovský (Fond Otakara Motejla)
Představení otevřených dat a cest k jejich publikování. Jak má vypadat usnesení rady, směrnice a publikační plán? Jaká se nabízí technická řešení a kolik to stojí? Jaká data publikovat a co s nimi pak bude? Co přinese
chystaná legislativa? Pokud se chcete pochlubit s vlastní zkušeností, nenechávejte to na březen a kontaktujte už nyní Michala Tošovského na michal.tosovsky@motejl.cz.

 

Místní referenda v souvislosti s krajskými volbami – vedoucí: Svatopluk Bartík (radní Brno Střed)
Jak na referendum o zákazu hazardu – teorie i praxe, tipy a triky. Společně probereme všechny fáze: tvorbu petice, sběr podpisů, včasné odevzdání, informační kampaň během petice i před samotným referendem.
Zvýšenou pozornost budeme věnovat hlavně právním úskalím a základním principům veřejné komunikace, aby byla co nejvyšší šance, že svou iniciativou uspějete a nebudete zbytečně plýtvat časem a energií.

 

Radniční/Krajská periodika – vedoucí Martin Kameník (Oživení)
Představení problému radničních/krajských periodik s následnou diskusí a prezentací 3 příkladů dobré i špatné praxe. V případě zájmu o prezentaci vaší kauzy, obsah prezentace zasílejte Martinu Kameníkovi na
martin.kamenik@oziveni.cz. Diskuze o možnostech obrany a systémových řešeních.

 

15:30 – 16:00
Přestávka na kávu

 

16:00 – 17:00
Závěrečný blok – prezentace závěrů workshopů a diskuse

 

17:30 Hospůdka
Možnost pokračování diskuse formou neformálního posezení v nedaleké „hospůdce“
(nutno zájem zaškrtnout v registračním formuláři)

 

ZÁJEMCI O ÚČAST NA KONFERENCI SE MOHOU REGISTROVAT ZDE.

Poplatek za účast na konferenci včetně občerstvení činí 300 Kč – zaplatit je nutné předem!
(možnost registrace platí do 26. února 2016 nebo do vyčerpání kapacity sálu)

 

Organizátoři:
Katedra politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, VŠE v Praze
Fond Otakara Motejla (Nadace OSF)

 

Programový výbor:
Vladimíra Dvořáková, Karel B. Müller, Petr Vymětal (katedra politologie VŠE), Jiří Knitl (Fond Otakara Motejla), Oldřich Kužílek (Otevřená společnost), Martin Kameník (Oživení), Petr Leyer (Transparency International ČR).

Kompletní pozvánka je ke stažení zde.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.