Komunální volby pod drobnohledem nevládních organizací

Publikováno: 24. září 2014

Nevládní organizace Oživení, Nadační fond proti korupci, Transparency International a Naši politici
monitorují manipulaci komunálních a senátních voleb. Máme k dispozici jasné indicie, že v blížících se volbách bude docházet ke kupčení s hlasy a k účelovému stěhování voličů.

Kupčení s hlasy a stěhování voličů při minulých komunálních volbách probíhalo zejména v oblastech s častým výskytem vyloučených lokalit. Jednalo se především o severní Moravu a severní Čechy (Krupka, Jirkov, Roudnice nad Labem, Český Těšín, Bohy, Kadaň, Karlova Studánka atd.). Dle našich dosavadních zjištění bude k manipulaci voleb docházet letos i na jiných místech České republiky. Tyto lokality sledujeme a i ve volební dny budeme bedlivě monitorovat.

Kupčení s hlasy je sice trestným činem, i tak to ale neodrazuje organizátory nakupování hlasů od podobných aktivit. Prokázat volební korupci je totiž velmi obtížné, a policie tak stíhá jen minimum osob, které zákon porušují. Ambicí společné aktivity čtyř nevládních organizací není jen kupčení s hlasy zmapovat a upozornit tak na rozsah tohoto jevu, ale navrhnout taková opatření, která by nakupování hlasů mohla do budoucna minimalizovat.

Vyzýváme všechny občany, kteří zpozorují cokoliv podezřelého v souvislosti s hlasováním u letošních voleb, aby nás neprodleně kontaktovali. Veškeré relevantní poznatky budou po volbách zpracovány do případného trestního oznámení či návrhu na přezkum voleb.

Lukáš Landa (Oživení) lukas.landa@oziveni.cz, 736 531 412
Petr Leyer (Transparency International) leyer@transparency.cz, 224 240 896
Janusz Konieczny (Nadační fond proti korupci) Janusz.konieczny@nfpk.cz, 604 270 132
Michal Voda (Naši politici) MichalVoda@seznam.cz, 777 022 577

Logo link Obchod s bídou

Související projekty

Obchod s bídou

Nakupování hlasů voličů a účelová změna trvalého pobytu se staly již v roce 2010 fenoménem, který v mnoha místech ovlivnil výsledky komunálních voleb. Přestože soudy v mnoha případech přikázaly volby opakovat a došlo k novelizaci …

Vice o projektu

Peníze v politice

Tímto projektem chceme přispět k vyšší míře otevřenosti u všech politických kampaní v České republice a současně chceme na praktických příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní, a ty pak využít v …

Vice o projektu

Související novinky