Komentář TI k odpovědi na žádost o poskytnutí informací od Ministerstva obrany ČR

Vydáno 21. 12. 2015

Zveřejňujeme celé znění odpovědi MO i s naším komentářem.

Infotainment - Obrana

Infografika: TI | zdroj: veřejně dostupné informace

Celý soubor jedenácti zakázek bude realizován podle výjimky z působnosti zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále ZVZ) stanovené v §18 odst. 1 písm. b) tohoto zákona, tedy nevztahují se na něj podmínky pro využití institutu jednacího řízení bez uveřejnění. Přesto považujeme za důležité upozornit na některé aspekty, jejichž odstranění by mohlo přispět k vytváření dobré praxe v zadávání zbrojních zakázek a omezit kontroverze při vlastním procesu akvizice.

Zadání všech 11 zakázek je odůvodněno zhoršující se bezpečnostní krizí a nutností zrychleného doplnění materiálu pro zajištění obrany státu. Přesto se v případě palných zbraní jedná o modernizaci arzenálu, což z hlediska nutného tréninku a nácviku pro použití těchto zbraní představuje delší časový úsek –  není to v souladu s uvedenou časovou tísní pro zvolený postup MO.

Soubor poptávaného vojenského materiálu je definován koncepcemi a plánovacími dokumenty, které však nejsou z většiny schváleny, ale pouze ve stádiu schvalování (např. dokument Koncepce výstavby AČR) či zpracovávání (např. dokument Dlouhodobý záměr akvizičních potřeb). Kvitujeme aktivitu MO při vypracovávání koncepčních dokumentů, nicméně se domníváme, že by se dílčí záměry a realizace měly odůvodňovat a realizovat až na základě schválených dokumentů, nikoli na základě rozpracovaných verzí, jejichž znění se může ještě změnit. Hrozila by tak situace, že by za výslednou akvizici nebo dílčí postupy nebyl odpovědný žádný útvar ministerstva obrany nebo představený tohoto útvaru, poněvadž by akvizice probíhala na základě neúčinného interního dokumentu. Chybí tak jasně definované dlouhodobé koncepce vyzbrojování Armády ČR, které by měly představovat základní stavební kámen veškerých akvizičních procesů. Spolu s jednotnou koncepcí musí existovat dostatečně nezávislý Národní úřad pro vyzbrojování, který však byl současným vedením zrušen a převeden do organizačního útvaru Sekce vyzbrojování a akvizic, čímž byla jeho nezávislosti omezena.

S ohledem na bohatou historii nesrovnalostí a kritiky směřující k cenové efektivitě a hospodárnosti vynaložených prostředků na jednotlivé zbrojní zakázky (společně s komplikovanou situací ohledně opodstatnění speciálních požadavků pro AČR), je vždy nezbytné důkladně hodnotit efektivitu vynaložených finančních prostředků a používat takové metody zadávání veřejných zakázek, které nebudou u veřejnosti vzbuzovat jakékoliv pochyby o účelnosti vynaložených prostředků. Například zveřejnění cen jednotlivých položek může být společností vnímáno jako transparentní opatření při realizaci vojenských akvizic. Pozitivně je třeba také hodnotit předložení záměru k diskusi Bezpečnostní radě státu.

 

Ke stažení:

Žádost o informace od Ministerstva obrany

Odpověď na žádost o informace od Ministerstva obrany

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.