Podmínky a výhody individuálního členství

1. Členové Klubu Transparency International ČR (dále jen „Klub“) se ztotožňují s principy a hodnotami vyjádřenými v etickém kodexu Transparency International – ČR, o.p.s. (dále jen „TI“).

2. Členem Klubu se stává ten, kdo vyplní přihlášku a finančně přispěje na činnost TI. Příspěvky pro individuální členy jsou aktualizovány na začátku každého kalendářního roku. Pro rok 2014 jsou stanoveny takto: minimální výše příspěvku pro členství v Klubu je 100 Kč měsíčně nebo 1000 Kč ročně. Pro studenty platí sleva na 500 Kč ročně. Roční příspěvek platí pro kalendářní rok. Příspěvky nad 1.000.000,- podléhají výslovnému schválení Správní rady TI.

3. Členství v klubu vzniká po připsání peněz na účet TI a je účinné po dobu kalendářního roku, ve kterém byl poskytnut finanční příspěvek. Členství v klubu zaniká po čtyřech po sobě jdoucích měsících v případě měsíčního příspěvku a v případě nezaplacení ročního příspěvku počátkem července roku následujícího.

4. Každý člen obdrží dokument potvrzující jeho členství v Klubu.

5. TI vede databázi členů, jejich kontaktních údajů a informaci o zaplacení příspěvků. Se souhlasem člena (viz níže) je jeho jméno a příjmení uvedeno na webových stránkách a ve výroční zprávě TI. Při daru nad 50.000 Kč bude jméno člena uvedeno ve výroční zprávě a na webu automaticky.

6. Členové Klubu na základě svého členství získávají:

  • darovací certifikát
  • možnost uvedení jména na webu
  • informace o využití prostředků Klubu
  • informaci o aktuální činnosti TI zasíláním pravidelného newsletteru
  • zaslání elektronické výroční zprávy
  • pozvánky na veřejné akce pořádané TI
  • daňové zvýhodnění
  • možnost uvést logo Klubu Transparency International na svém webu, v podpisu e-mailu a podobně

7. Členství v Klubu nedává možnost jakkoliv ovlivňovat činnost TI, její strategická rozhodnutí nebo získat jiné výhody, například přednostní řešení kauzy Právní poradnou.

8. Členství v Klubu žádným způsobem neprokazuje a nezaručuje bezúhonnost člena.

9. Souhlasíte až do písemného odvolání se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci registrace členství v Klubu Transparency International organizací Transparency International Česká republika, o. p. s. Osobní údaje budou touto organizací zpracovávány výhradně za účelem zařazení do databáze evidence darů a zasílání informací týkající se využití darů.

Bojujte proti korupci s námi.