Firemní členové Klubu Transparency International

Patron

Transparentnost je předpokladem funkčnosti. Pokud se jí nedostává, nic nemůže dobře a efektivně fungovat.

UNIMEX GROUP, a.s.

firemní člen Klubu TI
Transparency International svou činností znatelně přispívá k omezování korupce po celém světě. Jsme rádi, že můžeme tuto organizaci podpořit.

T-Mobile Czech Republic a.s.

člen Klubu TI
Korupce a klientelismus jsou neřády zakořeněné v celé naší společnosti. S hrdostí podporujeme aktivity navracející pořádek, dodržování zákonů a zvyšující morální úroveň národa.

LINET spol. s r.o.

firemní člen Klubu TI
Rozhodli jsme se podporovat TI, protože se domníváme, že účinně napomáhá zavádění transparentních postupů a chování, které budou mít pozitivní dopad nejen na nás a naše podnikání, ale také na budoucí generace.

Flow East

firemní člen Klubu TI
Stejně jako asi všichni v této zemi bych rád viděl Českou republiku mezi zeměmi s nejlépe fungující ekonomikou, státní správou a vzděláním.

Zátiší

firemní člen Klubu TI

General

V rámci svého etického kodexu razí Allianz dlouhodobě přístup nulové tolerance podvodného jednání a korupce.

Allianz pojišťovna, a.s.

firemní člen Klubu TI
Stejně jako asi všichni v této zemi bych rád viděl Českou republiku mezi zeměmi s nejlépe fungující ekonomikou, státní správou a vzděláním.

Zátiší

firemní člen Klubu TI

Basic

Stejně jako asi všichni v této zemi bych rád viděl Českou republiku mezi zeměmi s nejlépe fungující ekonomikou, státní správou a vzděláním.

Zátiší

firemní člen Klubu TI

Bojujte proti korupci s námi.