Kapsch 2 – pokračování nekonečného příběhu

Vydáno 11. 07. 2011

TIC vyvíjí více než čtyři roky soustavnou snahu získat informace o smluvních vztazích, které vznikly mezi Ministerstvem dopravy resp. Ředitelstvím silnic a dálnic a společností Kapsch.

V první fázi odmítlo ministerstvo poskytnout informace o způsobu sledování plnění smluv uzavřených se společností Kapsch. Sdělilo pouze celkovou výší nákladů, která byla vynaložena z veřejných prostředků (22 094 023 587,04 Kč s DPH).

Dvě základní smlouvy (Smlouva o dodávce systému výkonového zpoplatnění, Smlouva o poskytování služeb souvisejících s provozem systému výkonového zpoplatnění) poskytlo Ministerstvo dopravy až na základě rozhodnutí ministra o rozkladu z 23. května 2011. Důležité je zmínit, že TIC o tyto smlouvy žádala před takřka dvěma roky (18. 6. 2009).

Obě získané smlouvy mají osm stránek textu, na kterých však nejsou, krom určení smluvních stran, uvedené žádné podstatné údaje (např. cena). Všechny tyto informace obsahují přílohy smluv, které jsou specifikované jako jejich nedílná součást. Přílohy však ministerstvo neposkytlo.

Dále existuje deset dodatků k oběma smlouvám, každý uzavřený na základě jednacího řízení bez uveřejnění. Odůvodnění tohoto postupu lze nalézt ve zmíněných dodatcích, kde doslova stojí: „Z odborných posudků vyplynulo, že Objednatelem požadované plnění je z technického hlediska schopen dodat pouze Dodavatel.“ Zákon o veřejných zakázkách (č. 137/2006 Sb.) připouští v jednom ze svých ustanovení [§ 23 odst. 4 písm. a)] obdobný postup, ale ministerstvo k dodatkům neposkytlo technické posudky, stejně jako další přílohy konkretizující cenu a rozsah dodávek, takže není v tuto chvíli možné ověřit odůvodněnost ministerstvem zvoleného řešení.

Celou situaci lze ilustrovat na prvním dodatku, který byl uzavřen 19. prosince 2007 na základě jednacího řízení bez uveřejnění vypsaného 9. října 2007. Tento konkrétní dodatek iniciovala potřeba mýtných bran pro nadrozměrné náklady, pro nové úseky silnic a dálnic až do roku 2017 a zpoplatnění vozidel od 3,5 do 12 tun. Minimálně v případě tzv. nadrozměrných nákladů a nových úseků silnic a dálnic mohlo ministerstvo vědět o nutnosti těchto investic a mělo je zahrnout do ceny původního zadávacího řízení a neřešit stav až po dvou letech dodatkem na základě jednacího řízení bez uveřejnění, kde cena za dvě výše uvedené položky dosáhla bezmála 2,5 mld. Kč.

Na závěr je potřeba uvést, že Smlouva o dodávce systému výkonového zpoplatnění, kterou zaslalo ministerstvo, byla uzavřena 14. září 2005. Dodatky ovšem odkazují na jakousi smlouvu o dodávce z 29. března 2006 a též na články, které poskytnutá smlouva neobsahuje. Z toho vyplývá, že zřejmě existuje ještě jiná Smlouva o dodávce systému výkonového zpoplatnění, tou však TIC ani po dvou letech aktivit v případě zpoplatnění silnic a dálnic nedisponuje. Ministerstvo se ale očividně informace poskytuje pouze v co nejomezenějším rozsahu, čímž nejenže porušuje zákon o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.), ale lze usuzovat, že se i snaží zakrýt nadstandardní vztahy se společností Kapsch a možná prosušení zákona o veřejných zakázkách.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.