Kapsch 1 – utajované smlouvy

Vydáno 11. 07. 2011

V návaznosti na dlouhodobý monitoring činnosti ŘSD a zejména vypisování veřejných zakázek se TIC zabývala smlouvami se společností Kapsch o dodávce systému mýtných bran (oficiálně systému výkonového zpoplatnění pozemních komunikací).

Informace o smluvních vztazích mezi MD či ŘSD a společností Kapsch se TIC snaží získat od roku 2007, po úvodní marné žádosti o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. zaslala TIC neformální dopis tehdejšímu ministru dopravy Petru Bendlovi. Ten ve své odpovědi (zde) tvrdil, že ministerstvo nemá smlouvy k dispozici, neboť si je vyžádala vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny ČR. Od hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR obdržela TIC naopak vyjádření, že komise disponovala pouze kopiemi (zde).

Po dalších četných krocích (mj. podnětu veřejnému ochránci práv) MD žádost o informace v červenci 2010 opětovně odmítlo s odůvodněním (zde), že požadovaná smlouva se společností Kapsch se stále nachází u zmíněné vyšetřovací komise, která ovšem ukončila svou činnost již v dubnu 2008.

Paralelně s tím žádala TIC od ŘSD dodatky ke smlouvě s Kapsch. ŘSD po obstrukcích dodatky sice poskytlo, ovšem bez příloh. TIC přitom požadovala kompletní dokumentaci a z dodatků vyplývá, že přílohy obsahují nejdůležitější informace – rozsah a předmět dodávek poskytovaných společností Kapsch a cenovou specifikaci. I z poskytnutého torza dokumentů ovšem vyplývá, že ŘSD uzavíralo dodatky na základě jednacího řízení bez uveřejnění s odůvodněním, že z odborných posudků vyplynulo, že poptávané dodávky je ŘSD schopen dodat pouze Kapsch. Zmíněné posudky však ŘSD k dodatkům též nepřiložilo.

TIC popsala způsoby, kterými MD a ŘSD (ne)poskytují informace, v otevřeném dopise ministru dopravy Vítu Bártovi a vyzvala ho k nápravě – dopis ke stažení zde. Proti rozhodnutí MD o neposkytnutí informací z července 2010 podala TIC vzápětí rozklad. Ten MD řešilo do května 2011, kdy bylo TIC doručeno konečné rozhodnutí ministra dopravy Radka Šmerdy (ke stažení zde). Rozkladová komise se ztotožnila s námitkami, které TIC ve svém podání vznesla, a dospěla k závěru, že MD jako zadavatel veřejné zakázky je povinno kopie dokumentů poskytnout, pokud tomu nebrání jiné zákonné důvody. Fakt, že MD předalo dokumentaci vyšetřovací komisy Poslanecké sněmovny ČR, dle názoru rozkladové komise neobstojí, jelikož by mělo mít v držení alespoň kopie.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.