Justiční fórum 2011

Vydáno 14. 10. 2011

TIC pořádá 25.10. 2011 ve spolupráci s Ústavně-právním výborem Senátu PČR konferenci věnovanou otázkám důvěryhodného výkonu spravedlnosti. Hlavními tématy by měly být varianty řešení formy soudní správy, modely soudcovské samosprávy, legislativní změny k posílení nezávislosti státního zástupce a otázka znalců.  

logo senat

ÚSTAVNĚ -PRÁVNÍ VÝBOR

a

logo TIC

si Vás dovolují pozvat na odborný seminář

Justice 3 

25. října 2011 od 10:00 hod.

v Jednacím sále, Valdštejnské nám. 4, Praha 1

(vstup z Valdštejnského náměstí recepcí „A1“)

Předkládáme  navrženou osnovou témat:

Panel věnovaný moci soudní

  • Moc soudní v právním státě (úloha a postavení moci soudní, zajištění nezávislosti soudnictví po stránce materiální, institucionální → přijatelný model správy soudnictví)
  • Reprezentativní orgán soudní moci (složení, kompetence)
  • Osobnost soudce (výběr kandidátů, kariérní postup, profesní etika, vzdělávání apod.)

Panel věnovaný státnímu zastupitelství

  • Postavení státního zastupitelství (zařazení státního zastupitelství jako orgánu sui generis v systému justičních složek, role státního zastupitelství při výkonu spravedlnosti, zajištění nezávislosti)
  • Specializovaný protikorupční orgán státního zastupitelství (postavení, věcná působnost, personální složení)
  • Osobnost státního zástupce (výběr kandidátů, kariérní postup, profesní etika, vzdělávání apod.)

Program:

9.20- 10.00

Prezence registrovaných účastníků při vstupu do Senátu PČR

10.00 – 10.15

Zahájení konference – předseda Ústavně-právního výboru senátor M. Antl

10.15 – 10.20

Úvodní slovo David Ondráčka, ředitel TIC

Panel věnovaný moci soudní

Moderátorka: Mgr. Radka Pavlišová, TIC 

10.20 – 10.30             JUDr. Iva Brožová, předsedkyně Nejvyššího soudu

10.30 – 10.40             JUDr. Josef Baxa, předseda Nejvyššího správního soudu

10.40 – 10.50             JUDr. Jan Vyklický, soudce a čestný prezident Soudcovské unie ČR

10.50 – 11.00             JUDr. Tomáš Lichovník, soudce a prezident Soudcovské unie ČR.

11.00 – 11.10             JUDr. Jan Sváček, předseda Městského soudu v Praze

11.10 – 11.20             JUDr. Jiří Pospíšil, ministr spravedlnosti

11.20 – 12.30             Moderovaná diskuze

12:30 hod.– 13:30 hod.: Přestávka na oběd

Panel věnovaný státnímu zastupitelství

Moderátor: Stanislav Beránek, TIC

13.30  – 13.40            JUDr. Lenka Bradáčová, PhD, státní zástupkyně, prezidentka Unie státních zástupců

13.40 – 13.50             JUDr. Miroslav Antl, senátor a předseda Ústavně-právního výboru Senátu PČR, bývalý státní zástupce

14.00 – 14.10             JUDr. Adam Borgula, státní zástupce, člen správní rady TIC

14.10 – 14.20             JUDr. Pavel Zeman, Nejvyšší státní zástupce (variantně JUDr. Stanislav Mečl, náměstek NSZ)

14.20 – 14.30             Mgr. František Korbel, PhD. Náměstek ministra spravedlnosti

14.30 – 16.00             Moderovaná diskuze

16.00                          Závěr

V 16:30 hodin se uskuteční tisková konference v Jičínském salónku VP.

JUDr. Miroslav Antl v. r.

předseda výboru

Gestor akce: senátor JUDr. Miroslav Antl

Vystoupení účastníků jsou chráněna autorskými právy.

Účastníci souhlasí s případným zveřejněním svých vystoupení na internetových stránkách Senátu.

……………………………………………………………………………………………………

Vzhledem k omezené kapacitě sálu žádáme všechny hosty o potvrzení účasti na konferenci emailem na beranek@transparency.cz nejpozději do 15. října 2011.

Kontakt pro média: Stanislav Beránek, projektový vedoucí TIC beranek@transparency.cz

Stránka TIC věnovaná projektu justice je zde..

Programová východiska TIC k justici naleznete zde..

Otrevřený dopis premiérovi zde..

Důrazně žádáme všechny účastníky i hosty, aby u sebe měli platný doklad totožnosti, jinak jim nebude do prostor Senátu ČR umožněn vstup. Vstup do prostor Senátu bude umožněn od 9:20 – z důvodu bezpečnostních procedur u vstupu žádáme o včasný příchod.

 

 logo OSF

Projekt Čistá justice realizovaný Transparency International ČR byl podpořen Nadací Open Society Fund Praha v rámci programu Transparentnost a veřejná odpovědnost.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.