Justiční fórum 25.října 2011

Publikováno: 14. října 2011

TIC pořádá ve spolupráci s Ústavně-právním výborem Senátu PČR konferenci věnovanou otázkám důvěryhodného výkonu spravedlnosti. Hlavními tématy by měly být varianty řešení formy soudní správy, modely soudcovské samosprávy, legislativní změny k posílení nezávislosti státního zástupce a otázka znalců. Více zde..