Jsou ženy méně úplatné než muži?

Publikováno: 26. listopadu 2015

Kdyby se podařilo prosadit vyšší počet žen v politických a jiných funkcích státní správy, snížila by se míra korupce v ČR? Jsou ženy méně úplatné než muži?

Banner Neuplatné ženy

Projekt TI „Neúplatné ženy? Genderové dimenze korupce“ | zdroj: TI

Odpovědi nejen na tyto otázky předkládá Transparency International ve spolupráci s agenturou STEM/MARK v rámci výzkumného genderového projektu „Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce“.

• Co všechno se dá vyčíst z dostupných dat o podílu žen na korupci z hlediska páchání korupčních trestných činů

• Jak fenomén odlišnosti pohlaví a korupčního jednání vnímá veřejnost

• Aktuální data o zastoupení žen v rozhodovacích funkcích v ČR

O těchto tématech budeme diskutovat na mezinárodní konferenci konané v Praze na začátku roku 2016 spolu se zástupci norské Transparency International jakožto reprezentantem země, která je známá vysokým počtem žen v politických funkcích, a se zástupci GRECA (Groups of States against Corruption), tedy organizace, která se tématem gender mainstremingu v boji proti korupci zabývá již od roku 2013.

Na konferenci zveřejníme veškeré závěry, které národní výzkum přinesl, a zároveň je budeme interpretovat z hlediska mezinárodního srovnání.

V těchto dnech zpracováváme publikaci „Genderové dimenze korupce“ s výsledky našich zjištění. Široké veřejnosti bude k dispozici na našich webových stránkách na začátku roku 2016. Několik závěrů, které z výzkumu vyplynuly, si můžete přečíst již nyní v našem odkaze.

Sdílejte nás s hashtagem projektu: #NeuplatneZeny

 

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

Na konferenci zveřejníme veškeré závěry, které národní výzkum přinesl, a zároveň je budeme interpretovat z hlediska mezinárodního srovnání.

Související projekty

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. …

Vice o projektu

Související novinky