Jsme národ neviditelných hrdinů a země láskyplných bojovnic. Češi jsou lepší, než si o sobě myslí. Startuje kampaň Takoví jsme

Vydáno 28. 04. 2021

Necelá polovina Čechů nedůvěřuje neziskovým organizacím a velká část u nich ani netuší, co přesně dělají a proč vlastně existují. Ukazují to opakované průzkumy veřejného mínění posledních let. Nevědomost je přitom živnou půdou pro dezinformace a nepravdivá tvrzení o neziskovkách. Festival svobody proti tomu společně s dalšími organizacemi včetně Člověka v tísni staví fakta.

Ilustrační vizuál z webu kampaně takovijsme.cz | zdroj: Festival svobody

Na webu takovijsme.cz popisuje historii a současný stav neziskovek v Česku. Na jednom místě jsou vůbec poprvé přehledně soustředěná nejnovější data a statistiky o počtu a druhu neziskovek v Česku. Prostřednictvím webu se navíc každý může zapojit do dobrovolnické činnosti.

Kampaň Takoví jsme propojuje desítky neziskovek nejrůznějších zaměření od dobrovolných hasičů a hokejistů přes Amnesty International až po Cirk la Putyku a Zachraň jídlo. V první fázi kampaně odhalí příběhy sedmadvaceti z nich. Už teď se ale zapojují další organizace a spolky. Kampaň ukazuje jejich práci, pestrost i historii.

„Posláním Festivalu svobody je posilování občanské společnosti, neziskový sektor vnímáme jako její páteř. Krize vždy ukazují, jak důležité je, aby stát i naše společnost fungovaly efektivně. Neziskovky tak jako mnohokrát v minulosti opět obstály a byly jedním z nejaktivnějších poskytovatelů pomoci v pandemii. Jsou nedílnou součástí naší společnosti už 160 let. Po celou tu dobu představují hodnoty, na kterých naše společnost stojí, jako jsou obětavost, činorodost a soudržnost,“ uvedl koordinátor kampaně Takoví jsme Ondřej Koutský.

  • Přes 4 miliony lidí v roce 2019 finančně podpořily neziskovou činnost*
  • Téměř 3 miliony lidí se ten samý rok do neziskové činnosti aktivně zapojily*
  • Neziskovky pomáhají se vším, co je pro společnost důležité, už 160 let
  • Podle posledních měřených dat dobrovolníci odpracovali za rok 2019 57 milionů hodin v hodnotě 9,3 miliardy korun**

*zdroj: průzkum STEM pro Neon/2020 , **zdroj ČSÚ/2020

Data také ukazují zajímavý úkaz: Češi nejsou takoví sobci, jak si o sobě myslí. Jen loni finančně přispěla na neziskovou činnost téměř polovina Čechů a Češek, každý třetí přitom aktivně pomáhá.

První neziskovky zapojené do kampaně: Sokol, Dobrovolní hasiči, Klub českých turistů, Svaz českých lyžařů, Český svaz ledního hokeje, Skaut, Český červený kříž, Horská služba, Amnesty International, Člověk v tísni, Transparency International, Slovo 21, Arnika, Aperio, Elpida, Agentura pro rozvoj Broumovska, Post Bellum, Meta, Cirk La Putyka, Pestrá, Nový prostor, Demagog.cz, Zachraň jídlo, Zdravotní klaun, Cesta domů a Nadace Via

Proč se neziskovky zapojují?

“Považujeme za důležité upozorňovat na sílu a pestrost občanské společnosti v Česku. Poslední měsíce ukázaly, jak důležité je mít takovou síť lidí, kteří často pouze za dobrý pocit pomáhají druhým. Tato síť funguje ale i v běžných časech a často nebývá tak viditelná a doceňovaná. Jako skauti doufáme, že bude kampaň inspirující i pro budoucí dobrovolníky, příležitostí pro zlepšování světa okolo je totiž stále mnoho.“ Barbora Trojak, mluvčí, Skaut

“Neziskový sektor, který dává podporu charitativním projektům, vnímáme jako nedílnou součást českého hokejového prostředí. Dobrovolných a charitativních aktivit rozvíjíme celou řadu a na mnoha úrovních, až po nejvyšší hokejové soutěže. Samostatnou kapitolou je pak Nadační fond Ivana Hlinky, z jehož prostředků podporujeme bývalé hokejisty, kteří se ocitli v obtížné zdravotní či životní situaci.” Zdeněk Zikmund, mluvčí, Český svaz ledního hokeje

“Jakákoliv aktivita, která ukazuje neziskový sektor v celé své šíři, je potřebná. Práce neziskovek nemá dnes ve společnosti zrovna pozitivní obraz, i proto je pro nás důležité pomáhat k tomu, aby se tento obraz napravil.” Jiří Hrabě, ředitel, Elpida

“Neziskovky jsou lakmusovým papírkem solidarity a zájmu občanů o své okolí. Občanské organizace ovšem nejen pomáhají, ale také propojují statisíce lidí. Tvoří úžasnou síť nadšenců, dobrovolníků, aktivních lidí, kteří stejně jako novináři představují hlídacího psa demokracie.” Mikuláš Kroupa, ředitel, Post Bellum

“Neziskový sektor se často ujímá činností, které stát opomíjí nebo na které nemá kapacitu. Proto je důležité se na práci lidí v neziskovém sektoru dívat tak, že suplují roli státu a bez jejich zapálení by neexistovala řada služeb. Za svou práci by měli získávat i adekvátní odměnu a veřejnost by měla lépe pochopit, jak tento sektor funguje, proto kampaň Takoví jsme podporujeme.” Anna Strejcová, ředitelka, Zachraň jídlo

Kampaň Takoví jsme vyvrcholí 17.11.2021 v rámci oslav výročí sametové revoluce. 

Organizátor kampaně: Festival svobody (Nerudný fest, Koncert pro budoucnost, Post Bellum, Svobodný listopad, Sametové posvícení, Brněnský sedmnáctý)

Partnerské organizace: NROS – Nadace pro rozvoj společnosti, Fórum dárců, AVPO ČR – Asociace veřejně prospěšných organizací ČR, ASO – Asociace společenské odpovědnosti, Nadace Neziskovky.cz

Spolutvůrci: Comtech, STEM – Ústav empirických výzkumů

Hlavní partner: Česká spořitelna

Autorem tiskové zprávy je Festival svobody


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.