Majetek města Janov

Vydáno 28. 04. 2011

Dlouhotrvající kritika postupu starosty obce Janov ve věci prodejů obecního majetku vyústila podáním trestního oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužívání pravomocí veřejného činitele a porušování povinnosti při správě cizího majetku, a to již v roce 2008. V létě 2009 zahájily orgány činné v trestním řízení trestní stíhání starosty.

V souběhu s trestněprávním řešením případu spolupracovala TIC s klienty — občany obce na vymáhání jejich práva na přístup k informacím, který obec Janov soustavně porušuje. Na základě žaloby sepsané TIC vyhráli klienti soudní spor, nicméně obec Janov i přes verdikt soudu odmítla požadované informace vydat. TIC proto pro klienty sepsala návrh na výkon rozhodnutí. I v tomto případě uspěla, když byl výkon předmětného rozhodnutí nařízen. Rozhodnutí soudu bylo ovšem obcí napadeno a odvolací soud rozhodl o tom, že výkon rozhodnutí je veden proti subjektu, jenž není pasivně věcně legitimován (obci Janov namísto obecního úřadu). Vzhledem k tomu, že TIC s takovým postupem soudu nesouhlasí, sepsala pro klienta ústavní stížnost, kterou ovšem Ústavní soud odmítl jako nepřípustnou. Důvodem je skutečnost, že klienti spolu s ústavní stížnosti podali nový návrh na výkon rozhodnutí, tentokrát proti obecnímu úřadu Janov. V současné době probíhá exekuční řízení, v rámci něhož byla již obecnímu úřadu vyměřena pokuta.

Případ výmluvně ilustruje absurditu stávajícího systému, kdy na jedné straně stojí právo občana získat informace na základě neformální žádosti ve lhůtě 15 dnů, na druhé straně vleklé soudní spory, které nevedou k faktickému vydání informací ani po několika letech.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.