Hnanice u Znojma

Vydáno 28. 04. 2011

Starosta obce Hnanice podepsal v roce 2007 bez souhlasu zastupitelstva obce smlouvu o prodeji nemovitosti. Možné nadstandardní vztahy mezi vedením obce a nabyvatelem vedly TIC k tomu, že navrhla místně příslušnému státnímu zastupitelství (ke stažení zde), aby podalo žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy.

Okresní státní zastupitelství ve Znojmě a následně i Krajské státní zastupitelství v Brně konstatovalo, že neshledávají veřejný zájem pro podání žaloby na určení neplatnosti smlouvy uzavřené mezi obcí Hnanice a nabyvatelem pozemků. TIC se proto obrátila na Nejvyšší státní zastupitelství (NSZ), aby přezkoumalo vyřízení Okresního státního zastupitelství. NSZ shledalo podnět TIC důvodným (sdělení NSZ ke stažení zde).

Na základě zjištění NSZ podalo 14. prosince 2010 Okresní státní zastupitelství ve Znojmě žalobu na určení neplatnosti předmětné smlouvy. Na jaře roku 2011 však uzavřela obec Hnanice s kupcem nemovitostí souhlasné prohlášení, jehož předmětem bylo konstatování, že vlastnické právo kupci nevzniklo. Obec Hnanice se tedy stala opět vlastníkem a podání žaloby se stalo bezpředmětným.

Obec Hnanice však opět projevila vůli nemovitosti prodat a po počátečních nesrovnalostech se ukázalo, že tentokrát proběhlo vše v souladu se zákonem a další zásah TIC nebyl potřeba. Zastupitelstvo obce totiž tentokrát schválilo jak záměr, tak samotný prodej. Zájemce o koupi se přihlásil pouze jeden, a to původní subjekt, takže ani v tomto ohledu již nelze mít za to, že by se představitelé obce snažily někoho zvýhodnit.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.