Hlavní důvod manipulace s veřejnou zakázkou? Snaha vybrat si osvědčenou firmu!

Vydáno 02. 10. 2014

Naprostá většina českých i slovenských úředníků vidí v současných tendrech snahy o manipulaci s výsledkem zadání. U nás je to především kvůli snaze vybrat si znovu firmu, se kterou měl zadavatel dobrou zkušenost. Na Slovensku převažuje korupce nebo klientelismus.

 Za více než polovinu zakázek tam považuje za zmanipulované více jak každý čtvrtý úředník, u nás je to „pouze“ každý sedmý. Ukázal to společný průzkum společnosti Otidea a neziskové společnosti Transparency International mezi celkem 600 zadavateli veřejných zakázek v Česku a na Slovensku.

Na Slovensku korupci nebo klientelismus za hlavní důvod manipulace se zakázkami považuje polovina úředníků, v Česku třetina. Pro 55 % českých úředníků je hlavním důvodem snaha vybrat si znovu firmu, se kterou byly spokojeni. Naše současná legislativa to totiž prakticky neumožňuje.

„V praxi to vnímám jako zásadní problém, který by vláda měla při přípravě nového zákona rozhodně řešit. Evropské směrnice umožňují špatné zkušenosti s firmou zohlednit. Bude ale záležet na tom, jak tuto možnost využijí naši zákonodárci,“ domnívá se David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR.

Celých 98 % zadavatelů v obou zemích stále hodnotí na nejnižší nabídkovou cenu, přes 80 % dokonce ve většině případů. Třetina ze strachu kvůli napadení řízení pro netransparentnost. Další třetina Čechů hodnotí na cenu z důvodu pokynů nadřízených orgánů nebo dotačních titulů, zatímco u Slováků je to jen desetina. Zákon přitom hodnocení pouze na cenu nenařizuje.

Připravovaná novela zákona o veřejných zakázkách, která má platit od ledna 2015, navrhuje možnost hodnotit nabídky podle organizace a kvality i zkušeností pracovníků podílejících se na plnění veřejné zakázky. Přes 80 % zadavatelům si myslí, že tato změna v praxi pomůže. Třetina z nich ale přiznává, že bude nabídky nadále hodnotit převážně podle ceny

Doufám, že tato změna pomůže, ale zásadní problém nevyřeší. Ten je totiž v nastavení celé praxe, ne v zákoně. Strach úředníků z kriminalizace a popotahování za jejich rozhodnutí neodstraní. Důležitější bude především změna samotné praxe ministerstev a kontrolních orgánů,“ domnívá se Tomáš Langr, ředitel společnosti OTIDEA.

Pouhá čtvrtina zadavatelů považuje současné tendry za transparentnější než v období před tzv. transparentní novelou z dubna 2012. Přitom právě zprůhlednění zakázek bylo jejím cílem. Podle desetiny českých úředníků byly zakázky dříve dokonce transparentnější. Slováci porovnávali současné zakázky s obdobím před slovenskou novelou z července 2013. Tenkrát byly zakázky více transparentní podle celé pětiny dotázaných.

Anonymní průzkum zadavateli veřejných zakázek ve státní správě a samosprávě zorganizovali OTIDEA a Transparency International ČR. Odpovědělo 363 respondentů v České republice a 240 respondentů ve Slovenské republice. Přílohou tiskové zprávy jsou graficky zpracované otázky a odpovědi respondentů.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.