Gymnázium Christiana Dopplera

Vydáno 11. 07. 2011

Začátkem roku 2010 se na právní poradnu TIC obrátily dvě zaměstnankyně Gymnázia Christiana Dopplera v Praze 5 – Smíchov. Předmětem jejich podání byla stížnost na šikanu ze strany ředitelky gymnázia. Pracovněprávní šikana následovala poté, co klientky spolu s dalšími dvěma kolegy v červnu 2009 upozornily na protiprávní jednání zástupkyně ředitelky, která s vědomím ředitelky školy neoprávněně přepsala u třech studentů známky v třídních výkazech z nedostatečné na dostatečnou. Klientky zároveň upozornily na klientelistický podtext (rodinné vazby), který byl nejspíš motivem uvedené protekce.

Jako protiprávní kvalifikovala postup školy Česká školní inspekce (ČŠI), kterou klientky TIC kontaktovaly jako první a která dne 29. 6. 2009 provedla ve škole státní kontrolu. Vedení školy bylo sice nuceno vrátit známky do původního stavu a dotyčné žáky čekalo po prázdninách komisionální přezkoušení, nicméně protekce pokračovala v pololetí (únor 2010), a to ve formě manipulace se složením klasifikační komise. I v tomto případě konstatovala ČŠI porušení pravidel, konkrétně Klasifikačního řádu školy.

Za poměrně rezervovaný lze označit dosavadní postup zřizovatele, kterým je hlavní město Praha. Věcí se sice zabývala tehdejší náměstkyně primátora hl. m. Prahy Ing. Marie Kousalíková, která dle jejího vlastního vyjádření ředitelce školy dočasně snížila osobní ohodnocení. Účinná mediace mezi vedením školy a pedagogy, kteří na pochybení upozornili a následně čelili pracovněprávní šikaně, ovšem nenastala a tento neutěšený stav stále trvá. Za svůj postoj a cíl vychovávat z žáků řádné občany jsou tito pedagogové, kteří na neetické jednání svých nadřízených upozornili, nadále diskriminováni a ponižováni.

TIC iniciovala v květnu roku 2011 osobní schůzku s náměstkem primátora Ing. Antonínem Weinertem, CSc., nově zvoleným členem zastupitelstva HMP, kterému byly svěřeny kompetence pro oblast školství. Cílem této schůzky bylo zjistit postoj HMP, coby zřizovatele mnoha školských zařízení, k pokusu o přímé i nepřímé přepisování známek studentů a získat od něj jasné stanovisko jakým způsobem se budou v budoucnu postihovat typově podobná pochybení. Nicméně ani na této schůzce nebyli představitelé zřizovatele školy přesvědčiví v tom, že budou situaci ve škole řešit a svou činností se budou snažit podobným jednáním v jimi zřizovaných školských zařízeních předejít.

TIC situaci nadále sleduje a na případný posun v případu bude adekvátně reagovat.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.