GRECO – 3. hodnotící zpráva ČR

Publikováno: 29. dubna 2011

GRECO vydalo 3. hodnotící zprávu České republiky zaměřenou na vyšetřování korupce a transparentnost financování politických stran, více zde –http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/news/News(20110429)Eval3_CzechRep_en.asp