Globální korupční barometr: Ohlasy občanů z celého světa

Vydáno 20. 11. 2017

Transparency International se stejně jako OSN zabývá dlouhodobým monitorováním míry korupce ve světě. Nejnovější data ze série světových průzkumů Global Corruption Barometer vycházejí z dotazování občanů o jejich osobní zkušenosti s korupcí ve svém každodenním životě. Ukazují, co lidé zažívají a v jaké míře musí jednotlivé země s korupcí bojovat.

Téměř 1 ze 4 respondentů po celém světě uvedli, že se v posledních 12 měsících setkali s úplatky při využívání veřejných služeb.

Není proto překvapením, že až 57 % dotazovaných občanů z celého světa se domnívá, že jejich vlády nevedou dostačující boj s korupcí.

Z průzkumu také vyplývá, že více než polovina lidí po celém světě – a zejména mladí lidé – věří, že mohou současnou situaci nějak změnit.  58 % mladých lidí ve věku do 25 let uvedlo, že cítí mít pravomoci vedoucí ke změnám týkajících se boje s korupcí. S tímto názorem se ztotožnilo také 50 % dotazovaných ve věku do 55 let.

V rámci průzkumu byli lidé dotazování, jaké instituce jsou dle jejich názoru nejvíce propletené korupcí. Nejhůře se v žebříčku umístili policisté a zvolení zástupci s 36 %, dále pak vládní představitelé či obchodní manažeři.  Zde se ale žebříček trochu liší podle regionů:

  • V Asii-Pacifiku (39%) a subsaharské Africe (47%) byla za nejvíce korumpovanou považována policie.
  • V Evropě a střední Asii (31%) jsou za nejvíce korumpované považovaní zvolení zástupci.
  • V Americe jsou podle průzkumu nejzkorumpovanější policisté a volení zástupci (46%).
  • Na Blízkém východě a v severní Africe se na nejvyšších příčkách umístili volení zástupci, daňoví úředníci a vládní úředníci (45%).

Globální korupční barometr zahrnuje výsledky ze 119 zemí, území a regionů po celém světě. Vychází z rozhovorů se 162 136 respondenty, prováděnými v období od března 2014 do ledna 2017. Nejedná se o CPI (Index vnímání korupce), který shrnuje výsledky dotazování mezi experty.


Štítky: GCB

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.