Farmaceutické společnosti investují do vzdělávání lékařů

Vydáno 30. 06. 2016

Členské společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP) loni vydaly
300 milionů korun na vzdělávání zdravotnických odborníků. Vzájemný vztah je důležitý pro zvyšování kvality lékařské péče a umožňuje rychlejší přístup pacientů k nejmodernějším léčivům. Informace o tom, jaké částky farmaceutické společnosti zdravotnickým odborníkům poskytují a na jaké účely, budou zveřejněny na internetovém portálu www.transparentnispoluprace.cz.

Logo_Trasparentní-spolupráce_A

Transparentní spolupráce | zdroj: AIFP – Asociace inovativního farmaceutického průmyslu

Vzdělávání lékařů a lékárníků

Kontinuální vzdělávání lékařů a lékárníků v oboru,  vzájemná spolupráce na odborných materiálech
a účast na vzdělávacích kongresech je přínosem pro ně i pro pacienty. „Lékařům poskytujeme informace o nových metodách a přispíváme k jejich dalšímu vzdělávání,“ vysvětluje Jakub Dvořáček, výkonný ředitel AIFP.

Výzkum a vývoj nových léků

Farmaceutický průmysl úzce spolupracuje s lékaři i na vývoji nových léků a léčebných metod. Jen loni členské společnosti na tuto spolupráci vynaložily 1,3 miliardy korun. „Jedná se o vzájemně prospěšný vztah. Lékaři mají cenné poznatky z praxe, které nám umožňují přizpůsobit výzkum tak, abychom rychleji vyvinuli účinnou a bezpečnou léčbu,“ říká Dvořáček.

Samoregulace zprůhlední vztahy

Vztahy farmaceutických společností a lékařů jsou přísně regulovány prostřednictvím legislativy
a etických kodexů. Projekt Transparentní spolupráce jde v regulaci ještě dále. „Tato celoevropská iniciativa je samoregulačním projektem farmaceutických společností, který přispívá ke zprůhlednění a objasnění principů spolupráce mezi odborníky a farmaceutickými společnostmi. V České republice se jí účastní celkem 41 inovativních i generických společností,“ informuje Jakub Dvořáček. Iniciativa získala záštitu Ministerstva zdravotnictví ČR, podporu České lékařské společnosti J. E. Purkyně i Transparency International, která ji dává za příklad otevřenosti.

„Veřejnost musí být o hospodaření s veřejnými prostředky informovaná průběžně a v tomto směru považuje ministerstvo zdravotnictví ČR celoevropskou inciativu Transparentní spolupráce za pozitivní a potřebný článek v evropském zdravotnickém systému, který přináší světlo na platby ve zdravotnictví a tím zabraňuje jejich zneužívání pro účely, které by mohly vést k nesprávným postupům při poskytování zdravotní péče,“ říká JUDr. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D., náměstkyně ministra zdravotnictví ČR.

Co si myslí široká veřejnost?[1]

  • 96 % občanů ČR podporuje myšlenku zveřejnění těchto údajů,
  • 77 % občanů si myslí, že zveřejnění údajů přispěje ke zvýšení důvěry pacientů k lékařům,
  • 98 % občanů si myslí, že lékař by se měl nadále vzdělávat a účastnit se vzdělávacích akcí,
  • 83 % občanů souhlasí s odměnou za odbornou konzultaci nebo přednášku na kongresu.

 

Transparency International

Spolupráce firem a lékařů na výzkumu je nutná, a pokud je podle pravidel a transparentní, je
v pořádku. Zveřejnění plateb lékařům a lékárníkům je unikátním samoregulačním krokem směrem k otevřenosti. Registr však musí být plně funkční, aby naplnil očekávání v transparentnosti spolupráce. A tomu chceme pomoci. „Transparency International se na globální úrovni tématu zdravotnictví a farma průmyslu věnuje řadu let. Česká republika nebude výjimkou, proto přinášíme naši expertízu a objektivní a nezávislý pohled na věc,“ dodává David Ondráčka, ředitel TI.

Údaje za rok nazpět

Data budou zpřístupněna 30. června na portálu www.transparentnispoluprace.cz zpětně za rok 2015. Bude možné vyhledat částku, kterou poskytla konkrétní farmaceutická firma nebo kterou přijalo konkrétní zdravotnické zařízení či lékař. Hledajícímu se zobrazí celková roční částka poskytnutá v jedné z kategorií. Ty tvoří plnění spojená s výzkumem a vývojem, odměny za odborné konzultace a příspěvky na náklady akcí. Do této části spadá například náhrada za čas strávený přípravou na odbornou přednášku na kongresu.

 

Data o spolupráci budou zveřejňována vždy jednou ročně. „Prostřednictvím iniciativy chceme posílit důvěru veřejnosti ve spolupráci lékařů s farmaceutickým průmyslem. Jsou to právě pacienti, kterým tato spolupráce ve výsledku prospívá. Díky ní se rychleji dostanou k moderním a účinným lékům,“ uzavírá Jakub Dvořáček.

[1] Údaje vychází z průzkumu realizovaného agenturou IPSOS v červnu 2016 na vzorku 525 lidí.

 

Jak o tiskové zprávě informují média:

Farmaceutické firmy zveřejní, kolik peněz poslaly lékařům. Je to za hranou, protestují onkologové

 


Štítky: farmacie

Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.