Etický kodex

Publikováno: 22. července 2011

Etický kodex úředníků a zaměstnanců veřejné správy musí podporovat oznamovatele korupčního jednání, tzv. „whistleblowery“ ve veřejné správě. Transparency International podporuje stanovisko Ekologického právního servisu k návrhu Etického kodexu úředníků.