Ekotendr: TIC pomohla zachránit státu 35 miliard Kč

Publikováno: 21. října 2011

Kauza ekotendru, který se TIC aktivně snažila zastavit 3 roky, končí úspěchem. Vystoupení Davida Ondráčka v ČT – zde.. TIC bude nadále podrobně monitorovat systém řešení ekologických sanací.