Ekologická superzakázka

Vydáno 26. 04. 2011

Již od roku 2008 se TIC zabývá případem chystané veřejné zakázky Ministerstva financí na odstraňování starých ekologických zátěží. V roce 2009 podala TIC v této věci dva podněty na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). V těchto podnětech TIC shrnula své závěry o protiprávním postupu zadavatele. Námitky se vztahovaly především k neurčitosti předmětu veřejné zakázky a k porušení zásady transparentnosti. ÚOHS neshledal porušení zákona a podnětům TIC nevyhověl.

Problematice zadávání veřejných zakázek se TIC věnuje dlouhodobě a tento konkrétní příklad pouze ilustruje dosavadní zkušenosti TIC, které lze shrnout konstatováním, že právní nástroje k postihování netransparentního jednání zadavatelů nejsou dostatečné. Podivně nastavená kritéria veřejné zakázky a nekompetentní rozhodování konkrétních osob právně často vůbec postihnout nelze. Řešení je tedy třeba hledat rovněž v mimoprávní rovině. Zmíněná veřejná zakázka byla dlouhodobě podrobena kritice mnoha politiků i odborné veřejnosti a mj. též odborné argumenty TIC byly účinným nástrojem, který koncem roku 2011 přispěly k jejímu zrušení.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.