Dobré vládnutí na úrovni měst

Publikováno: 7. března 2016

V pondělí 29. února 2016 proběhla v Americkém centru panelová diskuze na téma „Dobré vládnutí na úrovni měst: Zapojení občanů do lokálních rozhodovacích procesů a administrativy“.

Dobré vládnutí na úrovni měst - Americké centrum

Panelová diskuze na téma „Dobré vládnutí na úrovni měst“ | zdroj: Americké centrum Praha

Diskuze byla zaměřena na metody, pomocí kterých veřejný sektor podporuje transparentnost, etické chování a zodpovědnou komunikaci vůči veřejnosti. Byla představena místní referenda, která mají zajišťovat komunikaci mezi politickou reprezentací a občany. „Velmi zajímavá diskuse se vedla na téma hranic transparentnosti, kdy přínos transparentního opatření již neodpovídá nákladům. Je dobře, že byl v odpovědi zdůrazněn především preventivní význam transparentnosti. Nejde primárně o to, odhalit drobnou nekalost, ale aby činnost samospráv probíhala s vědomí, že nic nezůstane skryto,” říká Radim Bureš, programový ředitel TI.

Dále panelisté diskutovali o problému zneužívání radničních periodik místními samosprávami na propagaci politického vedení. Debata byla doplněna o konkrétní příklady z fungování městské části Prahy 6 a z obce Nové Město na Moravě. V diskuzi také zaznělo, že důležitou roli hrají nevládní organizace a skupiny, které prosazují dobré vládnutí.

 

V panelu zasedli:

  • Radim Bureš – projektový ředitel Transparency International ČR
  • Petra Kolínská – zastupitelka hl. m. Prahy a městské části Praha 6
  • Oldřich Kužílek – zastupitel městské části Praha 6 a poradce pro otevřenost veřejné správy – Otevřená společnost
  • Martin Kameník – předseda a projektový manažer Oživení
  • panelovou diskuzi moderovala Lenka Andrýsová z Ernst & Young

 

Velmi zajímavá diskuse se vedla na téma hranic transparentnosti, kdy přínos transparentního opatření již neodpovídá nákladům. Je dobře, že byl v odpovědi zdůrazněn především preventivní význam transparentnosti. Nejde primárně o to, odhalit drobnou nekalost, ale aby činnost samospráv probíhala s vědomí, že nic nezůstane skryto.

Související publikace

Související projekty

Rok místních referend

Prostřednictvím projektu ROK MÍSTNÍCH REFEREND chce TI předat široké veřejnosti soubor praktických znalostí a dovedností spojených s pořádáním místních referend. Zároveň chce občany seznámit s potencionálními riziky a překážkami, které mohou pořádání referend provázet. …

Vice o projektu