Dnešní odvolání ministra spravedlnosti premiérem je výrazným oslabením důvěry v právní stát. Vláda práva a boje proti korupci definitivně ztratila jakékoliv právo se takto označovat.

Vydáno 27. 06. 2012

Stanovisko Transparency International – Česká republika k odvolání Jiřího Pospíšila z funkce ministra spravedlnosti

Justice a zejména státní zastupitelství začíná důsledně vyšetřovat trestnou činnost, což vede k navrácení důvěry občanů. Odvolání ministra právě v tomto momentě je nepochybně krokem zpět při procesu ozdravování české společnosti a omezení míry korupce v zemi. 

Malicherné důvody, které údajně vedly předsedu vlády k tomuto neočekávanému a překvapivému rozhodnutí, působí již na první pohled jako zjevná záminka. Požadavky ministrů na navýšení rozpočtu svých rezortů jsou zcela běžné a vzhledem k současné hospodářské situaci poměrně pochopitelné. Oblast justice je dlouhodobě podfinancovaná a situace zejména ve vězeňství je neudržitelná.

Naopak resort justice stojí před dvěma závažnými kroky, které na dlouhou dobu ovlivní vyšetřování korupce a závažné hospodářské trestné činnosti. Snaha o jejich ovlivnění může být tím pravým důvodem odvolání ministra Pospíšila.

Bezprostředně ohrožen je nový zákon o státním zastupitelství, který měl zaručit větší nezávislost jednotlivých státních zástupců na politické moci, a tím posílit efektivitu při odhalování a potírání korupce a závažné hospodářské kriminality. Svou nevoli k této úpravě přitom předseda vlády již v minulosti prokázal, když nařídil stáhnout z jednání vlády tzv. malou novelu státního zastupitelství. Obava o budoucnost této nanejvýš potřebné úpravy je tak zcela na místě.

Jako až podezřelá shoda okolností působí, že se k tomuto kroku předseda vlády odhodlal právě v okamžiku odchodu Vlastimila Rampuly, jehož měla nahradit Lenka Bradáčová. Vrchní státní zástupce je v současné době zcela klíčovou osobou zásadního významu pro odhalování nejzávažnějších případů korupce a hospodářské kriminality. Vrchní státní zastupitelství je v rukou Libora Grygárka, který již důvěru veřejnosti i odborných kruhů dávno ztratil. Zejména s ohledem na spekulace o možných kandidátech na tuto pozici, se není možné zbavit dojmu, že hrůza některých struktur z toho, že by funkci vrchního státního zástupce v Praze obsadil někdo ochotný a schopný tuto kriminalitu potírat, dosahuje takové úrovně, že se již nezdráhají použít takřka jakékoliv prostředky, aby tomu zabránily, odvolání ministra nevyjímaje.

Skutečné důvody předsedy vlády, které jej vedly k odvolání ministra Pospíšila, pak definitivně odhalí zejména jméno nového kandidáta na funkci ministra spravedlnosti. V současné kritické situaci je naprosto zásadní, aby taková osoba disponovala nejen potřebnými odbornými znalostmi, ale také důvěrou veřejnosti a aby byla zárukou řádného dovršení reformních kroků, které ministerstvo spravedlnosti a nejvyšší státní zastupitelství započalo. V neposlední řadě to musí být i osoba, která by garantovala pokračování nekompromisních kroků justice vůči případům korupce a zneužívání veřejných prostředků.

Vyzýváme tímto předsedu vlády, aby prokázal, že jím uváděný důvod odvolání ministra Pospíšila nebyl pouhou záminkou. Předseda vlády svým krokem převzal osobní odpovědnost za dovršení reformy soustavy státního zastupitelství spočívající zejména v přijetí nové právní úpravy a jmenování nového vrchního státního zástupce v Praze, a to v souladu s návrhem nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana a bez ohledu na politické tlaky.

 

Toto stanovisko podporují následující organizace

a dále:

Centrum aplikované ekonomie, o.s.

Podnikáme bez korupce

Občanské sdružení Vážaňák

Za zdravé a krásné Holešovsko

Zdravé životní prostředí

Občanské sdružení Pro Lednici

Čisté Tuřany, občanské sdružení

Egeria, o.s.

Lepší místo, o.s.

Můj Lanškroun

Vyměňte politiky.cz

 

Kontakt:

Radka Pavlišová (TI), 724 881 937, pavlisova@transparency.czSledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.