Dlouhá cesta k informacím ministerstva dopravy

Vydáno 18. 07. 2012

Koncem roku 2007 se TI zabývala veřejnou zakázkou na poskytování právních služeb pro Ministerstvo dopravy České republiky, v rámci níž byla uzavřena rámcová smlouva na právní služby v hodnotě přesahující 450 milionů korun. Koncem června letošního roku ve věci padl soudní rozsudek, na základě něhož by po více než čtyřech letech mělo ministerstvo požadované informace konečně zveřejnit.

Ministerstvo dopravy od začátku nechtělo poskytnout TI některé informace o předmětné zakázce, a to především protokol o otevírání obálek, zprávu o posouzení a hodnocení nabídek a oznámení o výběru nejvhodnější nabídky. Ministerstvo přitom argumentovalo právním názorem, že přístup k těmto dokumentům zákon o veřejných zakázkách připouští toliko uchazečům o veřejnou zakázku. TI se s tímto názorem neztotožnila, protože má za to, že uvedené dokumenty mají být poskytnuty na základě zákona o svobodném přístupu k informacím, a proto po odmítnutí stížnosti a následného rozkladu ministrem dopravy podala dne 2. 7. 2008 žalobu k příslušnému správnímu soudu.

Městský soud v Praze vydal koncem června 2012, tedy téměř po čtyřech letech soudního sporu, rozsudek, kterým rozhodnutí ministra dopravy zrušil a věc vrátil ministerstvu dopravy k dalšímu řízení. Nyní je tedy opět na ministerstvu, zda informace v souladu s rozsudkem a zákonem o svobodném přístupu k informacím poskytne, nebo se obrátí s kasační stížností na Nejvyšší správní soud a bude tak nadále zveřejnění informací blokovat.

Pomineme-li prozatím meritum věci, tedy podezřelou zakázku na právní služby v řádu stovek milionů korun, případ dobře ilustruje velmi špatnou vymahatelnost zákona o svobodném přístupu k informacím v České republice. Jedinou nezávislou institucí, která může svým rozhodnutím významně znepříjemnit snahu povinného subjektu některé věci ututlat, je zde totiž pouze příslušný správní soud. Řízení před ním však trvá neúměrně dlouho a často jsou informace zveřejněny až v době, kdy už pro žadatele zcela ztratily na významu. TI se bude proto i nadále zabývat jak případem právních služeb pro ministerstvo dopravy, tak prosazováním nezbytných změn zákona o svobodném přístupu k informacím.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.