Diskuze k filmu „Vory v zakoně“ o světě ruského organizovaného zločinu

Publikováno: 26. května 2011

V rámci cyklu „Máte právo vědět“ navazujícím na filmový festival Jeden svět vystoupil v diskuzním panelu zástupce TIC Stanislav Beránek, který se zabývá problematikou organizovaného zločinu a jeho modernizace v globalizovaném světě a jeho pronikání do legální sféry.

Spolu s ním se diskuze zúčastnil i PhDr. Petr Pojman z Institutu mezinárodních studií FSV UK, kriminolog a rusista, který se specializuje na tematiku ruského OZ a Petruška Šustrová publicistka, v letech 1990-1992 náměstkyně federálního ministra vnitra.