D8

Publikováno: 26. dubna 2011

TIC se věnuje postupu ŘSD ČR při zadávaní veřejné zakázky na výstavbu jednoho z úseků dálnice D8 s očekávanou hodnotou ve výši cca 10 mld. Kč.

Podle názoru TIC zadavatel porušil zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace, když svým postupem de facto zamezil zahraničním zájemcům úspěšně se této veřejné zakázky účastnit a umožnil tak kartelizaci této soutěže. TIC se i v této souvislosti obrátila na Úřad na ochranu hospodářské soutěže s tím, aby kroky zadavatele přezkoumal.