ČSLH, TI ČR a iniciativa Loveckorupcniku.cz prodloužili spolupráci

Vydáno 01. 06. 2016

Český svaz ledního hokeje, nezisková organizace Transparency International ČR a občanská iniciativa Loveckorupcniku.cz prodloužili a rozšířili spolupráci při prevenci, prošetřování a řešení případného korupčního jednání v ledním hokeji.

Propagační plakát Etické linky v hokeji | zdroj: ČSLH, TI a Lovec korupčníků

Propagační plakát Etické linky v hokeji | zdroj: ČSLH, TI a Lovec korupčníků

Spolupráce, zahájená v říjnu 2015, zahrnuje provoz etických linek 224 240 896, hokej@transparency.cz a oznameni@loveckorupcniku.cz, příjem, prošetření a vyhodnocení došlých podnětů, právní poradenství a od března 2016 rovněž spolupráci na preventivních programech pro hráče, trenéry, rozhodčí, činovníky či rodiče malých hokejistů. Na jejím základě vznikly plakáty, letáky a bannery, informující veřejnost jak postupovat v případě, že se s korupčním či podezřelým jednáním setká.

Shromáždění, vyhodnocení a prošetření podnětů zajišťují Transparency International ČR s iniciativou Loveckorupcniku.cz zcela nezávisle, důvodné podezření z trestného činu či správního deliktu může vyústit až v jeho předání orgánům činným v trestním řízení nebo správním orgánům. Od října 2015 bylo takovým způsobem prošetřováno celkem 24 podnětů, týkajících se zejména výkonů rozhodčích, přestupů a hostování hráčů, práce trenérů, činnosti agentů nebo hospodaření klubů.

Spolupráce, uzavřená původně do konce dubna 2016, byla po vzájemné dohodě partnerů prodloužena o další rok a rozšířena mimo jiné o připomínkování vnitřních řádů, norem a směrnic ČSLH.

„Ve spolupráci, která se osvědčila, budeme pokračovat,“ uvedl v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král. „Partnerům projektu garantujeme naprostou nezávislost při prověřování došlých podnětů, stejně jako při prošetření jiného, pochybnosti či podezření vzbuzujícího jednání v hokejovém prostředí. Jedině tak může být naše splupráce i nadále smyslupná, přínosná a důvěryhodná.

Boj s korupcí ve sportu je pro Transparency International jednou z programových priorit,“ doplnil David Ondráčka, ředitel TI. „Proto jsme rádi, že naše spolupráce s ČSLH nadále pokračuje a etická linka tak bude i v dalším roce pomáhat k průhlednějšímu a férovějšímu prostředí v hokeji.

Rozšíření a pokračování této unikátní spolupráce je jasným znamením toho, že se hokejový svaz zcela upřímně a odpovědně staví k problematice korupce, neboť tento nebezpečný fenomén poškozuje, jak ukázaly poslední události ve světě, sport stále častěji,“ uvedl šéf iniciativy Loveckorupcniku.cz Jan Hanák, který jako první s myšlenkou spolupráce přišel. Iniciativa si především pochvaluje to, že za celou dobu spolupráce nedošlo k jakémukoliv pokusu o narušení nezávislosti, což je klíčkovou podmínkou spolupráce. Aktuálně řeší zejména podezření na podvodné jednání některých hokejových agentů. „V této věci bych chtěl apelovat na rodiče a hráče, aby si agenty, zejména ty, kteří jim slibují „modré z nebe“, důkladně prověřovali,“ dodal Jan Hanák. „Pokud se cítí poškozeni, mohou se pochopitelně obrátit na naši etickou linku.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Související zprávy

Bojujte proti korupci s námi.