Index vnímání korupce /CPI/ Transparency International v roce 2013: v hodnocení 31 evropských zemí je Česká republika na 25. místě

Vydáno 03. 12. 2013

Transparency International (TI) dnes zveřejnila žebříček 177 zemí seřazených podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru. Podle vyjádření zástupců české pobočky TI je hodnocení České republiky odrazem neschopnosti dotahovat klíčová protikorupční opatření a zavést systémové změny, které by zemi konečně zařadily mezi vyspělé evropské státy.

Index vnímání korupce /CPI/ řadí země podle míry vnímané korupce ve veřejném sektoru s použitím stupnice 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Letošní index hodnotí celkem 177 zemí. Česká republika se v celosvětovém žebříčku umístila na 57. místě, s hodnocením 48 bodů, což je stejný výsledek, jakého dosáhly Bahrajn, Chorvatsko a Namibie. Tento výsledek se jeví jako ještě tristnější v regionálním srovnání.  Mezi 31 západoevropskými zeměmi (členské státy EU + Norsko, Švýcarsko, Island) je Česká republika na 25. místě.

Radka Pavlišová z české pobočky TI k tomu říká: „Není divu, že umístění České republiky zejména v porovnání s ostatními evropskými zeměmi není příliš lichotivé. Je to dáno neschopností dotáhnout do konce klíčová protikorupční opatření, na která TI dlouhodobě upozorňuje. Pokud chce budoucí vláda s korupcí účinně bojovat, musí mít jasně vymezenou koncepci a priority. Hlavní pozornost musí být soustředěna na depolitizaci státní správy, na transparentní financování politických stran a na zákonné záruky nezávislého vyšetřování závažné korupce. Bez těchto systémových změn nelze očekávat výraznější zlepšení.“

„Důležité je vyvozovat odpovědnost za rozhodování na všech úrovních politiky a veřejné správy, kvalitně řídit státní firmy a důsledně vyšetřovat kriminalitu bílých límečků a postihovat praní špinavých peněz“,doplňuje Jan Spáčil, předseda Správní rady TI.

Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI)zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Mezi nejméně zkorumpované země světa se tradičně řadí Dánsko, Finsko a Nový Zéland (Dánsko a Finsko letos dosáhly 91 bodů, Nový Zéland 89). Na druhém konci žebříčku letos skončily Afghánistán, Severní Korea a Somálsko s výsledkem 8 bodů.

Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti mj. hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí a míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků.

Podrobnější informace o CPI 2013:

Otázky a odpovědi zde
Výsledky celosvětově zde
Více o metodologii výzkumu je zde

Další informace najdete na stránkách berlínské TI www.transparency.org.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.