Hodnocení České republiky v Indexu vnímání korupce (CPI) 2012 odráží hluboce rozloženou státní správu, špatné fungování politických stran a nedotažení klíčových priorit protikorupční politiky

Vydáno 05. 12. 2012

Index vnímání korupce – CPI 2012 hodnotí podle míry vnímání korupce 176 zemí na stupnici 0–100, kde 100 označuje zemi téměř bez korupce a 0 znamená vysokou míru korupce. Česká republika získala v roce 2012 49 bodů a umístila se na 54. místě, což je stejný výsledek, jakého dosáhly Lotyšsko, Malajsie a Turecko.

Transparency International – Česká republika dlouhodobě upozorňuje na nutnost přijmout priority protikorupční strategie: kvalitní zákony o úřednících, o financování politických stran či o státním zastupitelství. Neméně důležité je posílit kontrolu hospodaření státních firem. „Nezapomínejme na řadu dalších, méně často zmiňovaných oblastí, kde dochází k obrovskému plýtvání: evropské fondy, předimenzované IT zakázky, chybějící regulaci vodárenství nebo zoufalé hospodaření Státních hmotných rezerv,“ komentuje letošní žebříček David Ondráčka z TI. „Chce-li vláda, aby Česká republika dosáhla v indexu CPI lepších výsledků, musí být její protikorupční politika hodnověrnější, ale musí ji také podpořit dostatečnými finančními a lidskými zdroji. Bez lidí a peněz žádná strategie nic nevyřeší“, dodává Radim Bureš z TI.

Mezi nejméně zkorumpované země světa se i letos řadí Dánsko, Finsko a Nový Zéland (všechny tři země dosáhly 90 bodů). Na druhém konci žebříčku letos skončily Afghánistán, Severní Korea a Somálsko s výsledkem 8 bodů. Index vnímání korupce (Corruption Perception Index, CPI) zveřejňuje mezinárodní nevládní organizace Transparency International (TI) od roku 1995. Index řadí země podle stupně vnímání korupce ve veřejném sektoru. Žebříček je sestavován na základě výsledků průzkumů, v nichž respondenti hodnotí schopnost vládních institucí potlačovat a postihovat korupci, účinnost protikorupčních opatření, rozsah korupce v různých institucích a oblastech veřejné správy, míru transparentnosti fungování institucí, míru zneužívání veřejných funkcí a veřejných prostředků. S přibývajícím počtem kvalitních zdrojů postupně dochází ke zpřesňování metodologie. Letošní index je poprvé sestaven podle nové metodologie, která do budoucna umožní objektivnější meziroční srovnávání. Více informací k nové metodologii a podklady k Indexu vnímání korupce – CPI 2012 najdete na webových stránkách TIC transparency.cz a TI www.transparency.org.

Kontakt pro média:

David Ondráčka, Transparency International – Česká republika, transparency.cz

Mob: 605 814 786, tel: 224 240 895, mail: ondracka@transparency.cz

Ke stažení:

CPI 2012_Tisková zpráva

CPI 2012_výsledky (.xls)

CPI 2012_Otázky a odpovědi

CPI 2012_Mapa a výsledky

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.