Českobudějovičtí studenti diskutovali o korupci

Vydáno 13. 11. 2013

Transparency International se na pozvání Gymnázia Česká a olympijských naději v Českých Budějovicích zúčastnila 12. listopadu 2013 besedy se studenty posledních ročníků tohoto gymnázia na téma korupce a whistleblowing.

Po krátkém úvodním představení TI a činnosti právní poradny měli studenti možnost  seznámit se s tím, jak TI chápe pojem korupce. Pak následovala diskuze. Studenty zaujaly především trestněprávní aspekty korupčního jednání a také například nejasné hranice trestní odpovědnosti v případě tzv. politických trafik.

Na druhou část besedy si TI připravila případovou studii kopírující příběh whistleblowera z vysokoškolského prostředí. Úkolem studentů bylo vžít se do role hlavního hrdiny příběhu a v různých fázích vyprávění volit z jejich pohledu nejvhodnější řešení.

Aktivní účast a mimořádný zájem studentů jsou důkazem, že pořádání podobných akcí na školách má smysl. Velký dík patří panu profesorovi Jiřímu Krejčímu a studentům, kteří se besedy účastnili, za přátelskou atmosféru a zajímavou diskusi.

S finanční podporou Programu prevence a boje proti kriminalitě Evropské komise – Generálního ředitelství pro vnitřní věci


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.