České dráhy

Publikováno: 26. dubna 2011

Akciová společnost České dráhy odmítla TIC poskytnout informace vztahující se k podmínkám, za nichž došlo k prodeji jejího obchodního podílu jedné z dceřiných společností. České dráhy odmítly požadované informace poskytnout s tím, že se
nepovažují za povinný subjekt ve smyslu zákona o svobodném přístupu k
informacím. TIC se proti takovému jednání brání žalobou ve správním
soudnictví.