Byznys založený na státních příspěvcích nevidomým?

Vydáno 22. 11. 2013

V lednu 2013 se na právní poradnu TI obrátili osoby s těžkým zrakovým postižením, které si stěžovaly na praktiky společnosti BRAILCOM, o.p.s. Tato společnost nabízí vyřízení finančního příspěvku od státu a dodání zvláštní pomůcky, aniž by nevidomí museli hradit jinak povinnou spoluúčast ve výši 10 % ceny pomůcky.  Pomůcky, které tato společnost dodává, jsou však oproti průměru předražené, někdy i, jak uvedli klienti TI, o 100 %. Tratí na tom stát, ale i zrakově postižení.

Každá osoba s těžkým zrakovým postižením má nárok na příspěvek na zvláštní pomůcku. Stát uhradí 90% a nevidomí 10 % z předpokládané nebo již zaplacené ceny. Klient, se kterým právní poradna TI komunikovala, uvedl, že společnost BRAILCOM, o.p.s. kontaktuje osoby s těžkým zrakovým postižením s nabídkou, že udělí-li jí tyto osoby plnou moc, společnost vyřídí žádost o příspěvek na zvláštní pomůcku sama a navíc nabídne handicapovanému dar ve výši 10% zákonné spoluúčasti, kterou by si jinak žadatel musel hradit sám.

 Jak vyplynulo z informací podaných klienty, nebylo výjimkou, že hodnota zvláštních pomůcek v žádostech o příspěvek podaných společností BRAILCOM, o.p.s. byla značně navýšena, mnohdy i dvojnásobně. Některé krajské pobočky úřadů práce však i přesto takovým žádostem vyhověly a příspěvek přiznaly.  Poškozeným se tak stal nejen stát, ale i samotní žadatelé, kteří udělili společnosti BRAILCOM, o.p.s. plnou moc a jejichž jménem bylo o příspěvek žádáno, neboť opakovaným přiznáním příspěvků v neadekvátní výši mohlo u nich dojít i k rychlejšímu vyčerpání částky, kterou jim mohl stát přiznat v souhrnu za dobu pěti let jako příspěvek na pořízení zvláštních pomůcek.

 TI se proto rozhodla obrátit otevřeným dopisem na generální ředitelku Úřadu práce ČR, paní Ing. Marii Bílkovou, aby ji seznámila se skutečnostmi uvedenými klienty TI, a požádala ji, aby od 1. 1. 2012 přezkoumala jednotlivá řízení o dávkách osobám se zrakovým postižením, v nichž vystupovala na základě plné moci společnost BRAILCOM, o.p.s, a zjistila, zdali v nich nedošlo k přiznání a vyplacení příspěvku v neadekvátní výši za značně předraženou zvláštní pomůcku a zdali takto nedochází k rozšířenému zneužívání státních příspěvků osobám s těžkým zrakovým postižením.

 Paní Ing. Marie Bílková, generální ředitelka Úřadu práce ČR, TI obratem odpověděla, že se specifickou obchodní praxí společnosti BRAILCOM, o.p.s. jsou seznámeni a že věc konzultovali mimo jiné i s Ministerstvem práce a sociálních věcí. Paní generální ředitelka též přislíbila, že zajistí přezkoumání jednotlivých řízení, ve kterých žadatel udělil společnosti BRAILCOM, o.p.s. plnou moc k jeho zastupování, a že bude TI o výsledcích šetření informovat.

 Byť jsme stále nebyli vyrozuměni o výsledcích šetření prováděných Úřadem práce ČR, věříme, stejně tak jako naši klienti, že naše iniciativa povede k omezení možného zneužívání státních příspěvků v rámci systému veřejné solidarity a ke změně přístupu úřadů práce k řízením o žádostech o příspěvek na zvláštní pomůcku. Závěrem dodejme, že případ je typickou ilustrací toho, že státní správa není stále schopna využívat všechny nástroje a možnosti, které jí nabízí zákon o finanční kontrole.

 


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.