Nové bytové projekty ve Statenicích

Publikováno: 26. dubna 2011

Nabídka luxusního rezidenčního bydlení v lákavém prostředí Statenic na straně jedné. Na straně druhé porušování zákona, spousta nejasností a hluchých míst, které naznačují, že podstatnou roli při rozhodování o výstavbě nových satelitních městeček sehrává také korupce.

Navzdory protestům místních občanů a nesrovnalostem v postupu zastupitelstva obce pokračuje realizace projektu, který se opírá o nezákonně provedenou změnu územního plánu obce. Více informací zde.