Břehy – listopad 2009

Publikováno: 4. listopadu 2011

Na linku 199 se obrátil občan obce Břehy, který poukazoval na nestandardní převod obecních pozemků na třetí osoby. Konkrétně poukazoval na to, že obec Břehy řádně neinformovala o chystaném prodeji pozemků, a také na skutečnost, že pozemky byly prodány za neobvykle nízkou cenu synovi starosty obce. TIC si vyžádala od obce Břehy relevantní dokumenty a na základě právní analýzy vypracovala právní stanovisko, které zaslala na vědomí vedení obce.

Veřejné debaty s občany se kromě více než 30 občanů zúčastnili také zastupitelé obce včetně starosty. Stran problematického prodeje trval starosta na svém výkladu, že celý prodej pozemků proběhl standardním způsobem, nicméně v rámci debaty přislíbil transparentní jednání do budoucna. TIC se případu nadále věnuje, v únoru 2010 podala na příslušné státní zastupitelství podnět k podání žaloby na určení neplatnosti uzavřených kupních smluv – podnět je ke stažení zde.