ANKETA: Jak vnímáte korupci vy?

Publikováno: 16. července 2015

Jaké závěry nám přinesou výsledky sociologického výzkumu projektu Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce, který mapuje rozdíly ve vnímání korupce z pohledu mužů a žen, v tuto chvíli ještě netušíme.

Banner Neuplatné ženy

Jisté ale je, že ankety na téma genderu a korupce se nyní můžete zúčastnit i vy: stačí zodpovědět soubor následujících otázek, které jsme připravili ve spolupráci s agenturou STEM/MARK.

Sami jsme zvědavi, nakolik se odpovědi reprezentativního vzorku populace budou lišit od odpovědí vás, čtenářů.

Veškeré závěry po vyhodnocení výsledků zveřejníme.

 

Síťujeme:

Sdílejte nás s hashtagem projektu #NeuplatneZeny

 

Program Dejme (že)nám šanci: www.dejmezenamsanci.cz

osf_praha_cz     norway_grants

Nadace Open Society Fund Praha: www.osf.cz

Norské fondy: www.eeagrants.org

 

Související projekty

Neúplatné ženy? Genderová dimenze korupce

Ačkoliv statistiky hovoří jasně o menším než 20% podílu žen na korupčních trestných činech v ČR, nikdo je doposud blíže nezkoumal. Zároveň se stále nedaří prosadit větší podíl žen v politických a jiných rozhodovacích funkcích. …

Vice o projektu