Agentura Praha 5 (Prague 5 Agency)

Publikováno: 4. listopadu 2011

A criminal complaint was filed against Milan Jančík, former mayor of the Prague 5 city district. Milan Jančík had become a symbol of political corruption. After evaluating all of the issues connected to this politician, we finally decided to address in greater detail the case of Agentura Praha 5, which was the vehicle for funds allocated for payment of receivables outside of the Prague 5 municipal authority.

Although we are aware of many issues connected to this politician, the evidentiary situation appeared strongest in this case. TIC filed a criminal complaint supported by an extensive file containing documentary evidence and analyses of financial flows. The police are still investigating the case.

Owing to media pressure, ODS was forced to disassociate itself from this politician. He resigned from the position of mayor and was recalled from the position of deputy chairman of the Prague branch of ODS. ODS leadership subsequently sought to shut down the entire party organization to which Jančík belongs. It can be assumed that his future activities will focus on business in e.g. development projects.

In December 2010, Milan Jančík was notified of criminal charges based on the criminal complaint prepared by TIC. The charge was subsequently repealed by the state prosecutor, then Jančík was recharged and later the charge was again repealed by the Pilsen state prosecutor Augustin Hrbotický.

It may be appropriate to recall that this is not the first issue involving Jančík that was discontinued in Pilsen. Likewise, there has been past information about conflicts of interest involving state prosecutor Augustin Hrbotický and his connections (like Jančík) to “Kindl’s” law faculty in Pilsen. 

Agentura Praha 5

Publikováno: 26. dubna 2011

Milan JančíkPodáno trestní oznámení na Milana Jančíka, bývalého starostu Prahy 5. Milan Jančík se stal symbolem politické korupce. Transparency International ČR vyhodnocovala všechny kauzy spojené s tímto politikem a nakonec jsme se rozhodli podrobněji zpracovat případ Agentury Praha 5, přes kterou byly vyváděny finanční prostředky za úhradu pohledávek mimo MČ Praha 5.

Přesto, že kauz spojených s tímto politikem známe mnoho, v tomto případě se důkazní situace jevila jako nejsilnější. TIC trestní oznámení podložené rozsáhlým spisem obsahujícím listinné důkazy a analýzu finančních toků. Policie případ stále šetří.

Díky mediálnímu tlaku byla ODS nucena se od tohoto politika distancovat a on sám rezignoval na pozici starosty a byl odvolán z pozice místopředsedy pražské organizace ODS. Nakonec chce vedení ODS zrušit celou stranickou organizaci do které Jančík patří. Dá se předpokládat, že v budoucnu se bude věnovat podnikání např. v nějakém developerském nebo investičním projektu.

V prosinci 2010 bylo Miroslavu Jančíkovi sděleno obvinění na základě trestního oznámení zpracovaného TIC. Toto obvinění bylo následně zrušeno státním zástupcem, znovu sděleno a následně znovu zrušeno plzeňským státním zástupcem Augustinem Hrbotickým.

Je možná na místě připomenout, že se jedná o několikátou Jančíkovu kauzu která byla zastavena v Plzni. Stejně tak se v souvislosti se státním zástupcem Hrbotickým v minulosti objevovaly informace o jeho střetu zájmů nebo o jeho napojení (stejně jako u Jančíka) na „Kindlovu“ právnickou fakultu v Plzni.

O této na Aktuálně.cz: Problém starosty Jančíka: Vymahačská agentura

Aktualizace ze dne 23.8.2011

Stanislav Beránek (TIC) versus Milan Jančík v Událostech, Komentářích na ČT.

Zveřejňujeme také právní stanovisko zpracované pro Městskou část Praha 5, který hodnotí kauzu Agentury Praha 5 z hlediska porušení právních norem. Postup bývalého starosty je zde hodnocen jako nezákonný a s možnými trestněprávními důsledky. Ke stejným závěrům dospěla i analýza TIC.