Agentura ochrany přírody a krajiny

Vydáno 11. 07. 2011

Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) je organizační složkou státu zřízenou Ministerstvem životního prostředí. Jako taková mimo jiné realizuje praktická opatření na ochranu přírody a krajiny a v rámci této činnosti dochází též k zadávání veřejných zakázek.

V prosinci 2010 se TIC dozvěděla o nestandardním průběhu při zadávání veřejné zakázky na revitalizaci rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé na Liberecku. Zadávací dokumentaci dle informací TIC vypracovali zaměstnanci Agentury ochrany přírody a krajiny. Ministerstvo životního prostředí však organizací veřejné zakázky pověřilo externí společnost (místo samotnou AOPK, resp. její regionální pracoviště), která ovšem nevykonala žádnou dodatečnou práci, pouze zadávací řízení zrušila s odůvodněním odkazujícím na § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ) – tzv. důvody hodné zvláštního zřetele. Ze strany TIC panovala v prvé řadě obava ohledně dodržení zásady transparentnosti zadávacího řízení (§ 6 ZVZ). Vzhledem k neúplným informacím se TIC obrátila na Ministerstvo životního prostředí žádostí o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím (č. 106/1999 Sb.). Po kladném vyřízení této žádosti byla však další organizace a nové vypsání veřejné zakázky na revitalizaci rybníků v přírodní rezervaci Meandry Smědé svěřeno opět regionálnímu pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny.

V závěru vyvstává rovněž otázka hospodárnosti a účelného vynakládání veřejných prostředků. Svěřování některých úkolů veřejné správy (např. organizace veřejných zakázek, právní služby) externím společnostem je ospravedlnitelné pouze v případech, kdy vlastní zaměstnanci úřadů nemají dostatečnou kvalifikaci ke splnění těchto zadání. Ve většině věcí by si však měla veřejná správa vystačit s vlastními úředníky. Náklady na jejich práci jsou totiž jistě nižší než placení takto outsourcovaných služeb.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.