A nyní věcně

Vydáno 31. 01. 2017

Nová série článků Transparency International informující o základních souvislostech života občanské společnosti a věcí veřejných.

Transparency International Česká republika: "Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země."

Transparency International Česká republika: „Hlídáme veřejný zájem, hájíme efektivní a odpovědnou správu země.“ | zdroj: TI

TI ČR se během desetiletí své existence vyprofilovala jako expertní proti-korupční tým, ale existuje několik důvodů, proč limity protikorupční tematiky výjimečně opustit.

Možná jste zaznamenali, že rozdrobení veřejného života na experty obhospodařovaná políčka má dva neblahé následky: Jednak specialistům tunelové vidění mnohdy brání vnímat zřejmé širší souvislosti jevů, kterými se zabývají, a začasté se sami jaksi alibisticky diskvalifikují z debaty na témata, která nespadají striktně do jejich oboru. A jednak mnohdy ve veřejném prostoru nezaznívají ty nejzákladnější dotazy na jakékoliv téma, které se propírá, neboť znalcům chybí nadhled, a laikům vhled a uvážlivost.

Pro analytickou činnosti Transparency International je však kladení zcela jednoduchých a věcných otázek základním nástrojem, díky němuž se postupně orientujeme v sektorech, kde se snažíme odhalit to, co byste od nás očekávali: střety zájmů, korupční slabiny, neetická místa v obchodování, zneužívání mocenských výhod nebo nedostupnosti určitých informací. Ať už se to týká přeceňování veřejných zakázek, manipulace sportovních výsledků nebo etických kodexů v silně korupčních tržních sektorech, vždy musíme začít zdánlivě banálními otázkami a získat základní přehled.

Abychom rozeznali mnohdy sofistikované, systémové vady, musíme obyčejně začít úplně jednoduše a věcně: co je skutečně napsáno v daném zákoně?, jaký statut, pravomoci, historii a význam má ta které instituce?, jaká jsou základní pravidla v tom či onom byznys-sektoru?, čí zájmy doopravdy kryje ten který otevřený rejstřík?

Mnohdy se stane, že umělá mediální bouře vzbudí náš zájem o téma, které se nakonec neukáže jako nosné, ale tyto první krůčky v mapování terénu, jímž je správa věcí veřejných, nás nikdy nezavedou na scestí; vždycky si odneseme zpřesněnou představu o fungování státu, v němž žijeme. Proto bychom své základní „navigační poznámky“ s Vámi chtěli sdílet.

K odvaze sdílet s Vámi i texty na témata, o nichž principiálně nemusíme vědět o mnoho více než Vy, nás vede jistota, že žádný dobře míněný dotaz nemůže být nemístný, že v demokratickém systému má každý, kdo se ptá vážně, právo na odpověď, a v neposlední řadě naděje, že tím prostě zprůhledníme mnohá neprůhledná prohlášení, kterým jakožto občané České republiky s Vámi musíme čelit.


Sledovat novinky

Přihlásit se k odběru všeobecného newsletteru

Podpořte nás

Bojujte s námi proti korupci

PODPOŘTE NÁS

Bojujte proti korupci s námi.