Volby v Českém Těšíně

Publikováno: 22. července 2011

Začátkem ledna roku 2011 se v Českém Těšíně opakovalo v celém městě hlasování do komunálních voleb, protože během řádného termínu voleb v říjnu 2010 docházelo k masivnímu uplácení voličů, což mělo zásadní vliv na celkové volební výsledky. 

Zástupci TIC se lednového termínu opakovaného hlasování v Českém Těšíně zúčastnily coby pozorovatelé. Podobně jako v jiných městech, kde docházelo k uplácení voličů, ani v Českém Těšíně si strany a osoby, které uplácení organizovali, nenechali ujít investici vloženou do voleb už v říjnu předešlého roku. Po celý den konání opakovaných voleb totiž pozorovatelé TIC zaznamenávali oznámení od občanů, kteří popisovali své osobní zkušenosti s manipulováním voleb. Na základě těchto oznámení a dalších osobních poznatků dospělo TIC k závěru, že stejně jako řádný termín voleb do zastupitelstva města, doprovázelo i opakované hlasování rozsáhlé nakupování voličských hlasů a to ve prospěch více volebních subjektů.

Přestože průběh voleb napadlo u Krajského soudu Ostravě hned několik volebních subjektů, nepodařilo se dle usnesení soudu v řízení prokázat skutečnost, že k uplácení voličů skutečně docházelo. Celé dění kolem voleb v Českém Těšíně aktivizovalo skupinu těšínských občanů, kteří se obrátili na Právní poradnu se žádostí o konzultaci připravované petice za změnu volebního zákona (více zde). Pod petici se nakonec podařilo získat několika stovek podpisů a koncem dubna 2011 byla petice i s podpisovými archy předána zástupci petičního výboru předsedkyni Ústavně právního výboru Mgr. Karolíně Peake. Začátkem května 2011 pak TIC pořádala dvě veřejné debaty v Českém Těšíně, první v čítárně a literární kavárně Noiva a druhou se studenty v aule Gymnázia s polským jazykem vyučovacím. Obě debaty se věnovaly převážně problematice kupčení s hlasy v obecních volbách.

Volby v Českém Těšíně

Publikováno: 26. dubna 2011

Volby v Českém Těšíně zde uvádíme jako příklad, že některé naše aktivity nemají charakter šetření jedné korupční kauzy. V Českém Těšíně existuje několik klientelistických skupin, jejichž kořeny sahají ještě do období pašování alkoholu, tabáku a dalšího zboží přes polskou hranici.

Nejznámější osobou, která pochází z okruhu těchto lidí je Radovan Krejčíř. Přesto, že město v minulosti přišlo o většinu majetku, stále jsou ve hře pozemky kolem plánované rychlostní komunikace do Polska, privatizace teplárenství, eventuelně možnosti čerpání evropských dotací. Proto došlo v podzimních volbách k masivnímu nakupování hlasů voličů.

V Českém Těšíně přítomen tým pracovníků TIC, jehož úkolem bylo zaznamenávat průběh voleb, ale i sbírat informace jak otevřeně, tak i skrytým způsobem, týkající se organizovaného nakupování hlasů. Bylo možné popsat změnu fungování mechanismu nákupu hlasů oproti podzimním volbám, přítomnost lidí spjatých s místním podsvětím nebo napojených na místní politcké „kmotry“ (což se v Těšíně se jisté míry překrývá) jako organizátorů nákupů apod.

Shromážděné informace byly poskytnuty policii i soudu, který se stížnostmi na opakovaný neregulérní průběh voleb zabýval. Soud nakonec dospěl k závěru, že sice shromážděné informace mohou zakládat podezření na nakupování hlasů v jednom případě zcela průkazně, ale že celkový počet koupených hlasů by nestačil na ovlivnění volebního výsledku.

Zkušenosti z této kauzy jsme maximálně využili při komentování návrhů Ministerstva vnitra na nový volební kodex.