Veřejná debata v Mělicích: stavba nového mostu

Publikováno: 17. srpna 2017

Most mezi obcemi Valy a Mělice (součást Přelouče) a navazující dopravní úpravy znepokojují obyvatele Mělic. Místní se domnívají, že s vybudováním nového mostu a úpravou podjezdu pod blízkým viaduktem bude do jejich obce přivedena kamionová doprava, která jim zásadně sníží kvalitu života. Obyvatelé Mělic se obrátili na Právní poradnu TI se žádostí o pomoc.

  • Veřejná debata o stavbě mostu mezi Valy a Mělicemi | zdroj: TI

Po analýze situace jsme však dospěli k názoru, že v danou chvíli nejsou možné žádné právní kroky (buď byly vyčerpány, nebo by byly předčasné). Problémem však byla kromě právní stránky i komunikace mezi místními obyvateli a příslušnými orgány, které se na plánovaných stavbách mají podílet. Situace je o to komplikovanější, že dopravní stavby zčásti hradí Pardubický kraj (reprezentovaný Správou a údržbou silnic) a zčásti Ředitelství vodních cest ČR (ŘVC). Své k tomu říká i město Přelouč a příslušné orgány Policie ČR a dopravních úřadů.

 

Součást širších rekonstrukcí

Oprava stávajícího mostu, který byl postaven po druhé světové válce jako provizorium, je potřeba. Na tom se shodly všechny zúčastněné strany. První spor ovšem nastal o podobu nové stavby. ŘVC chce stavět most s větší nosností a průjezdní kapacitou, což spolu se zvýšením průjezdu pod blízkým viaduktem, které plánuje Pardubický kraj, fakticky umožní vjezd těžkých vozidel do obce. Vzhledem k plánovaným rekonstrukcím dalších blízkých mostů přes Labe se místní domnívají, že minimálně dočasně mohou být přes Mělice vedeny objízdné trasy.

Zástupce ŘVC vysvětlil, že stavba mostu s nižší nosností a horšími parametry by byla stejně nákladná jako plánovaná stavba. Politikou ŘVC je prý navíc budovat standardizovaná přemostění a dle norem ani jiný typ nepřichází na daném místě v úvahu.

 

Pro koho má most sloužit?

Zástupci Správy a údržby silnic Pardubického kraje se ohledně úpravy viaduktu sdělili, že mají v plánu postupně odstraňovat všechny překážky na silnicích v jejich správě především z důvodu umožnění průjezdu složek integrovaného záchranného systému. Dopravní studie zpracovaná pro Pardubický kraj pak dle nich potvrzuje, že může dojít pouze k průjezdu cílové nákladní dopravy, nikoli tranzitní.

Starostka Přelouče deklarovala, že městu jde především o možnou dopravní obslužnost obce a umožnění průjezdu autobusů.

Zástupci všech zúčastněných subjektů pak občany ubezpečili, že nikdo z nich nemá v úmyslu vést přes Mělice tranzitní nákladní dopravu a že dopravní omezení vytyčené dopravním značením bude standardně projednáno.

Přestože se občané Mělic stavěli k vyjádřením představitelů zainteresovaných subjektů skepticky, měli možnost jim jasně vyjádřit svůj postoj, navázat dialog a zjistit, kdo je odpovědný za různé fáze chystaných změn, což bylo primárním cílem veřejné debaty.

Přestože se občané Mělic stavěli k vyjádřením představitelů zainteresovaných subjektů skepticky, měli možnost jim jasně vyjádřit svůj postoj, navázat dialog a zjistit, kdo je odpovědný za různé fáze chystaných změn, což bylo primárním cílem veřejné debaty.