ÚOHS zahájil správní řízení s Psychiatrickou nemocnicí v Dobřanech

Publikováno: 2. října 2015

Již v srpnu upozorňovala Transparency International – Česká republika (dále jen „TI“) na diskriminační jednání zadavatele Psychiatrická nemocnice v Dobřanech (dále jen „zadavatel“).

ÚOHS - budova

Budova Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže | Zdroj: ÚOHS

Tento zadavatel v rámci veřejné zakázky na dodávky prostředků pro praní prádla stanovil jako hodnotící kritérium nejnižší nabídkovou cenu, a zároveň určil, že nabídková cena nesmí být nižší než 1 Kč za 1 kg vypraného prádla, a to pod sankcí vyloučení ze zadávacího řízení.

V rámci této zakázky podala nabídku i První chráněná dílna s.r.o. (dále jen „PCHD“), která zaměstnává více než 25 zaměstnanců, z nichž má minimálně 50 % zdravotní postižení, a tím má PCHD dle § 101 odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“) nárok na 15% zvýhodnění nabídkové ceny při hodnocení nabídek. PCHD tuto zakázku získala právě díky kombinaci zákonného zvýhodnění a fixace minimální nabídkové ceny zadavatelem. I když PCHD nabídla cenu vyšší než druhý uchazeč, který nabídl nejnižší možnou nabídkovou cenu, tedy právě 1 Kč za 1 kg vypraného prádla, po odečtení 15 % nedosahovala nabídková cena PCHD ani hodnoty 1 Kč za 1 kg prádla.

TI podala z důvodu svého přesvědčení o porušení ZVZ a z důvodu přesvědčení o diskriminačním jednání zadavatele podnět k ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), ten v polovině září podnět vyhodnotil a zahájil se zadavatelem správní řízení. V tomto kontextu uvádíme, že aby ÚOHS zahájil správní řízení, musí mít důvodné podezření na porušení zákona. TI bude i nadále kauzu sledovat.

TI podala z důvodu svého přesvědčení o porušení ZVZ a z důvodu přesvědčení o diskriminačním jednání zadavatele podnět k ÚOHS (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže), ten v polovině září podnět vyhodnotil a zahájil se zadavatelem správní řízení.

Související novinky