Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti

Tento sborník shrnuje příspěvky účastníků konference Transparentnost a důvěryhodnost výkonu spravedlnosti, kterou pořádala dne 4. 12. 2008 Transparency International – Česká republika.