TI hledá výzkumného pracovníka

Publikováno: 20. prosince 2013

Transparency International Česká republika, o.p.s. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice externího výzkumného pracovníka pro projekt Lifting the Lid on Lobbying: Taking secrecy out of politics in Europe.

Hlavním úkolem je zpracování národní studie, která by se měla zaměřit na následujících 5 oblastí:

  1. Historický a socio-politický kontext lobbingu;
  2. Přehled a zhodnocení platné regulace (je-li) a její uplatnění v praxi, přehled regulatorních iniciativ;
  3. Analýza lobbistických praktik – zpracování pozitivních a negativních případových studií;
  4. Příklady občanského monitoringu lobbistických praktik;
  5. Příklady seberegulace lobbistických firem či organizací.

Výzkum bude kvalitativní povahy, založený z velké části na posouzení teoretických východisek, doplněný o rozhovory s klíčovými zúčastněnými stranami.
Kvalifikační požadavky: vysokoškolské vzdělání se zkušenostmi z výzkumné práce, znalosti v oblasti zaměření studie
Trvání kontraktu: únor – srpen 2014
Podrobnější informace mohou zájemci získat na adrese: dufkova@transparency.cz