Střet zájmů jako riziko podvodu

Tato publikace si neklade za cíl podat vyčerpávající přehled problematiky střetu zájmů. Naší ambicí je přehledným způsobem popsat, co to střet zájmů je, jak jej definuje právní řád, jaké jsou jeho projevy a rizika a možná prevence jeho dopadů. Zdůrazněna jsou rizika střetu zájmů ve veřejných zakázkách a dotacích, včetně projektů v rámci Evropských strukturálních a investičních (ESI) fondů.

Obsah publikace odráží i zkušenosti účastníků mezinárodní konference a seminářů pro poskytovatele a příjemce dotací a projektů v rámci programů spolufinancovaných EU a zadavatele veřejných zakázek. Ty se konaly jako součást projektu Střet zájmů jako riziko podvodů, který Transparency International – Česká republika, o.p.s., realizovala v letech 2017–2018.

 

Související projekty

Střet zájmů jako riziko podvodů

Na rozdíl od podvodu nemusí střet zájmů nutně znamenat protiprávní jednání jednotlivce či organizace, ale může být indikátorem, předzvěstí nebo výsledkem korupce. Může ovlivnit jak průběh zadání veřejné zakázky, tak její plnění, případně obě fáze. …

Vice o projektu