Srovnávací studie – Rizika korupce a podvodu ve veřejných zakázkách

V dubnu 2018 uplynuly dva roky od termínu pro transpozici unijního balíčku modernizovaných směrnic v oblasti zadávání veřejných zakázek. Jak se tato nová unijní pravidla odrazila v legislativě a zadávací praxi vybraných členských států EU?  Předložená publikace přináší základní přehled a srovnání legislativního rámce pro zadávání veřejných zakázek v pěti členských státech EU, a to Slovenska, Rumunska, Slovinska, Estonska a České republiky. Účelem publikace je poukázat na některé silné a slabé stránky veřejného zadávání v těchto zemích EU a zamyslet se nad možností jejich zohlednění v české praxi zadávání veřejných zakázek.

Související projekty

Férové veřejné zakázky v ESI fondech

Veřejné zakázky jsou klíčovým aspektem veřejných investic, jsou součástí našeho každodenního života. V rámci Evropské unie představují asi 19 % HDP a připadá na ně přibližně 48 % prostředků z evropských strukturálních a investičních fondů.

Vice o projektu