Špatné hospodaření DP České Budějovice

Publikováno: 4. září 2014

V létě minulého roku byla právní poradna TI upozorněna na hospodaření Dopravního podniku města České Budějovice. Aby si TI situaci ověřila, požádala na základě zákona o svobodném přístupu k informacím o kopii auditu, který se právě hospodařením zabýval. Od této chvíle probíhá mezi TI a dopravním podnikem spor o informace, který krajský soud v Českých Budějovicích rozhodl ve prospěch TI. Dopravní podnik podal kasační stížnost a věcí se nyní bude zabývat NSS.

Kauza má dvě roviny. První se týká obecného přístupu k informacím a možnosti, aby sami občané mohli snadno kontrolovat vynakládání veřejných prostředků. „Audity hrazené z peněz státu a samospráv by měly být až na malé výjimky veřejnosti přístupné. Nelze tedy souhlasit s dopravním podnikem, že celý audit je obchodním tajemstvím či interním dokumentem.“

Druhým aspektem kauzy je potom fakt, že tento konkrétní audit odhalil vážné nedostatky v řízení podniku, nastavení vnitřních kontrolních mechanismů a z toho vyplývající nehospodárnost při zadávání veřejných zakázek. To může dohromady zakládat minimálně odpovědnost členů představenstva v rovině špatného obchodního vedení, politická odpovědnost vedení města je nepochybná. „Podle našich dosavadních zjištění by se však mohlo jednat i o odpovědnost trestní. Jde například o to, že jednu žádost o evropskou dotaci měli zpracovat zaměstnanci dopravního podniku, přesto za stejnou zakázku vyplatil dopravní podnik přes 2,5 milionu korun poradenské firmě,“ tvrdí Petr Leyer, právník TI.

Související projekty

Speak-up – Engaging Citizens in fighting corruption in Europe

Každodenní kontakt s občany a jejich problémy umožňuje TI získat přehled o stavu korupce v České republice a díky této praktické zkušenosti se pak soustředit na širší advokační činnost a dosahování systémových změn.

Vice o projektu

Související novinky