SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018


Proč se věnujeme tomuto projektu

Spolupráce s Kosovským demokratickým institutem (KDI/Transparency International Kosovo) a naší pobočkou se úspěšně rozvíjí už několik let. V minulém roce jsme společně testovali naši metodiku monitoringu předvolebních kampaní na kosovské politické scéně (nejprve během předčasných parlamentních voleb a podruhé během voleb komunálních). Ukázalo se, že přenos metody je velice úspěšný (vedl k ozřejmění rozpočtů největších politických stran). Ale odhalil také jednoznačně, že v mladé kosovské demokracii scházejí standardy transparentnosti politických financí. A k jejich vytvoření a zavedení do politického provozu se zaměřuje naše letošní úsilí.

Co konkrétně děláme

SEtting up Standards for TRAnsparent pre-election campaigns in Kosovo 2018 je společný projekt TI ČR a KDI/TI Kosovo zaměřený na vydefinování, širokou diskusi a propagaci standardů transparentnosti financování. Plán práce počítá se třemi fázemi:

  • formulace standardů a jejich odlišení od praxe a od legislativních požadavků,
  • diskuse standardů s aktéry, jichž se týkají (nevládní organizace monitorující předvolební kampaně, politické strany, voliči),
  • propagace a zvyšování povědomí o standardech.

První fázi jsme spustili pracovní návštěvou v Kosovu 12.-14.3.2018. Na ní zástupci TI ČR společně s kolegy z KDI připravili plán pro postup při vymezování standardů pro dobrou praxi, a zúčastnili se expertního kulatého stolu, na němž si vyměnili zkušenosti se zástupci nevládních organizací, kteří se v Kosovu věnují stejné činnosti jako my: sledování férovosti a legálnosti předvolebních kampaní.

Hlavním úkolem návštěvy byl ale otevřený seminář pro zájemce z nevládek, který je v několika stručných lekcích seznamoval s legislativním pozadím politických financí v Kosovu, s konkrétními výsledky, kterých se o financování politických stran povedlo dosáhnout během voleb v roce 2017 a především s metodami a postupy, které lze aplikovat pro zvýšení občanského dohledu nad věcmi veřejnými.

Co už máme za sebou

Pracovní návštěva zástupců TI ČR v KDI/TI Kosovo 12.-14.3.2018

Briefing a Kulatý stůl s KDI v Praze

Náš transfer do Kosova: Transparentnost politických financí

 

Donoři

Projekt je realizován v období: 1. 1. 2018 – 31. 12. 2018

Související novinky

Pracovní návštěva zástupců TI ČR v KDI/TI Kosovo

2018 Novinky a komentáře Otevřené financování politických stran


Cesta do Prištiny měla jednak odstartovat druhý rok spolupráce mezi KDI/TI Kosovo a naší pobočkou TI, jednak zahájit práci na standardech pro průhledné financování politických kampaní v Kosovu. Zúčastnili se jí Ondřej Cakl, jakožto koordinátor monitoringu předvolebních kampaní v Transparency Interantinal Česká republika (TI ČR), a Markéta Adamová, která je výkonnou manažerkou projektu SE.S.TRA. Oba naši kolegové s pracovníky KDI spolupracují už od roku 2016, znají kontext práce v Kosovu (XXK), mají na co navazovat.

Brífink a kulatý stůl s KDI v Praze

2018 Novinky a komentáře Otevřené financování politických stran


Ve dnech 24.-26.4.2018 proběhla návštěva zástupců kosovské pobočky Transparency International v Praze. Florent Spahija a Arben Kelmendi přiletěli, aby společně s partnery z ČR spustili druhou fázi projektu posilujícího průhlednost fungování a financování politických stran v Kosovu.

Náš transfer do Kosova: Transparentnost politických financí

2019 Novinky a komentáře Otevřené financování politických stran


V Republice Kosovo je momentálně Česká republika populární díky dvěma našim vývozním artiklům, které mají pro Kosovské vysokou hodnotu: energetickým technologiím a demokracii. Transparency International se podílí na vývozu toho druhého. Společně s partnerskou Kosova Democratic Institute (TI Kosova) jsme v zemi rozšířili standardy pro průhledné financování předvolebních kampaní, kterým místní dle místa vzniku začali říkat Pragopoints.
Témata: Otevřené financování politických stran